Vähärauman koulu

Vähärauman koulu

Vähärauman uusi, upea monitoimitalo aukesi syksyllä 2022 entisellä tontilla, osoitteessa Vähäraumantie 91. Rakennuksessa toimii Vähärauman koulu, jossa opiskelee runsaat 500 oppilasta vuosiluokilla 1–6. Tiloissa toimii kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin ja hammashoidon palvelut. Lisäksi pitkän tauon jälkeen tontilla avautui uusi kirjastotila. Opettajia koulussa on 29 ja koulusihteeri sekä kuutisen ohjaajaa. Iltapäivisin alaluokkien oppilailla on mahdollisuus osallistua iltapäivätoimintaan Pilkkeen iltapäiväkerhossa.

Vähärauman koulun tehtävänä on antaa laadukasta perusopetusta turvallisessa oppimisympäristössä ja kasvattaa oppilaista itsetunnoltaan vahvoja, toiset huomioon ottavia maailmankansalaisia.

”Eheä ihminen löytää itsensä ja täyttää paikkansa maailmassa.”

Vähärauman koulussa oppimistilanne on yksilöllinen tai yhteisöllinen tapahtuma, jossa oppilas on aktiivinen toimija. Oppimistilanne on tutkiva, ongelma- ja ilmiökeskeinen. Oppimisprosessissa harjoitellaan erilaisia ajattelu-, työskentely- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä luovuutta. Opettajan ohjaus ja palaute sekä oppilaan itsearviointi on oppimista tukevaa.

Painotuksina ovat minäkuvan vahvistaminen omien vahvuuksien kehittämisen kautta, oppilaan tuen huomioiminen, oppilaan hyvinvointi ja moniammatillinen yhteistyö sekä taitoaineet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä