Vähärauman koulu

Vähärauman koulu

Vähärauman koulussa opiskelee runsaat 500 oppilasta vuosiluokilla 1-6, joista kolme 1.-2. –luokkaa ovat Leppäkorven toimipisteessä. Opettajia on 28, muutama koulunkäynninohjaaja ja koulusihteeri. Lisäksi talossa työskentelevät kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi sekä koulukuraattori.

Tällä hetkellä koulu toimii, kolmessa eri väistöyksikössä, Liisanpuistossa, Tiilimäellä ja Länsi-Porin koulussa sekä näiden lisäksi Leppäkorven toimipisteessä. Oppilaille on järjestetty tilauskuljetus sekä Liisanpuistoon että Tiilimäelle. Uutta 600 oppilaan luokkien 1-6 Vähärauman koulua suunnitellaan koulun entiselle paikalle osoitteeseen Vähäraumantie 91. Mahdollinen uuden koulun valmistuminen on syksyllä 2022.

Koulun tehtävänä on antaa laadukasta perusopetusta turvallisessa oppimisympäristössä ja kasvattaa itsetunnoltaan vahvoja, suomalaiset juurensa tuntevia maailmankansalaisia.

Vähärauman koulussa oppimistilanne on yksilöllinen tai yhteisöllinen tapahtuma, jossa oppilas on yleensä aktiivinen toimija. Oppimistilanne on tutkiva, ongelma- ja ilmiökeskeinen. Oppimisprosessissa harjoitellaan erilaisia ajattelu-, työskentely- ja ongelmaratkaisutaitoja sekä luovuutta. Opettajan ohjaus ja palaute sekä oppilaan itsearviointi ovat oppimista tukevaa.

Koulun painotuksina ovat monipuoliset oppimisympäristöt, alkuopetus, liikunta ja maailmankansalaisuuteen kasvattaminen.