Opetus

Koulun toiminta-ajatus

Söörmarkun koulussa tuetaan lapsen oppimisen halun ja kykyjen kehittymistä antamalla lapselle mahdollisuus kokea oppimisen iloa ja kasvattamalla häntä aktiivisuuteen oppimisprosessissa. Pyritään löytämään oppimisen mielekkyys ja motivaatio, opiskellaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, harjaannutaan kriittisiksi tiedonkäsittelijöiksi ja arvioidaan työskentelyä.

Perusopetuksen tehtävänä on mahdollistaa monipuolinen kasvu, oppiminen ja itsetunnon kehittyminen. Tällöin oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Perusopetuksen on tuettava kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Söörmarkun koulun tavoitteena on pyrkiä olemaan laadukasta perusopetusta ja perustaitoja opettava koulu. Kiinnitämme erityistä huomiota terveisiin elämäntapoihin ja hyviin käyttäytymistapoihin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä