Söörmarkun koulu

Söörmarkun koulu

Söörmarkun koulu on 4-opettajainen 79 oppilaan opinahjo. Päivittäin koulussa työskentelee myös kaksi koulunkäynninohjaajaa, iltisohjaaja, keittäjä, siistijä sekä kiinteistönhoitaja. Viikottain koulussamme työskentelee myös erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja ja tarvittaessa koulupsykologi.

Painopistealueet:

Tärkeä tavoite koulun toiminnassa on perustaitojen ja –tietojen opetus. Painopistealueet ovat seuraavat:

  • Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö
  • Kodin ja koulun yhteistyö
  • Koulu alueensa toimintakeskuksena
  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen