Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja koululla joka arkipäivä

Koulumme terveydenhoitaja Outi Mäkelä p. 044-7015080 (koululla tiistaisin ja perjantaisin)

KOULUTERVEYDENHUOLLON TIEDOTE LUKUVUODELLE 2021-2022

OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE

 

Uuden lukuvuoden käynnistyessä kerromme tällä tiedotteella kouluterveydenhuollon

palveluista ja käytännöistä. Toimimme yhteistyössä huoltajien ja kouluyhteisön aikuisten

kanssa osana koulun oppilashuoltotyötä tehden yksilöllistä ja yhteisöllistä työtä.

Vuosittaisissa terveystarkastuksissa huomioimme oppilaiden ja perheiden yksilölliset

terveyden edistämisen tarpeet ja pyrimme löytämään oppilaan terveyttä ja hyvinvointia

uhkaavat tekijät. Kouluterveydenhuollon sisältöä säätelevät mm. terveydenhuoltolaki,

valtioneuvoston asetus sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.

 

Koulutapaturmat ja äkillinen sairastuminen

 

Koulutapaturman sattuessa ja/tai kun oppilas sairastuu koulussa äkillisesti, ensisijaisesti

opettaja ohjaa oppilaan kotiin tai konsultoi tarvittaessa terveydenhoitajaa. Mikäli huoltajan työnantaja edellyttää äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoa varten todistusta terveyden-huollosta (alle 10-vuotiaalle oppilaalle, kuntatyönantaja: alle 12 v.), vanhempi saa todistuksen terveydenhoitajalta puhelimitse.

 

Koulutapaturma on kouluaikana tai koulumatkalla tapahtunut tapaturma. Ensiapu annetaan koululla. Tarvittaessa oppilas toimitetaan hoitoon terveysasemalle tai sairaalaan, jolloin ensisijainen saattaja/kuljettaja on oppilaan huoltaja. Kotimatkalla sattuneesta tapaturmasta tulee ilmoittaa välittömästi koululle. Koulun vakuutus korvaa koulutapaturmasta aiheutuneet hoitokulut.

 

Vapaa-ajan tapaturmissa sekä muissa akuuteissa sairastumisissa, huoltaja on yhteydessä terveyspalveluiden neuvontaan ja ajanvaraukseen

(puh. 02-621 5000).

 

 

Millaisissa asioissa yhteys kouluterveydenhoitajaan?

 

 • vuosittainen terveystarkastus (kutsutaan)
 • kun on ravitsemukseen, syömiseen, lepoon, uneen ja/tai liikuntaan liittyviä

kysymyksiä tai huolta

 • kun oppilas haluaa keskustella kasvamisesta, murrosiästä, ihmissuhteista,

seksuaalisuudesta tai ehkäisystä

 • kun herää kysymyksiä tai huolta päihteiden käyttöön liittyen
 • kun stressi, masennusoireet tai jaksaminen huolestuttavat
 • kun oppilas kaipaa opastusta terveyspalvelujen käytöstä
 • kun vanhemmuuden tai perheen hyvinvoinnin kysymykset askarruttavat
 • muissa mieltä painavissa asioissa

 

Kouluterveydenhuollossa jatketaan perus- ja tehosterokotuksia kansallisen rokotusohjelman mukaisesti.

https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/lasten-ja-nuorten-rokotusohjelma

Oppilasmäärältään pienimmissä kouluissa terveydenhoitaja ei ole joka päivä paikalla.

 

 

 

Millaisissa asioissa koululääkärille?

 

 • laaja terveystarkastus kaikille oppilaille 1.-, 5.- ja 8.-luokilla
 • tarpeen mukaiset lisä- ja seurantakäynnit esim. kouluterveydenhoitajan

tarkastuksissa esiin nousseiden asioiden vuoksi

 • koulunkäyntiin vaikuttavien terveysongelmien selvittely, kun tarvitaan lääketieteen

asiantuntemusta fyysiseen ja psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen liittyvien pulmien

jatkoselvittelyssä

 • koulunkäyntiin liittyvät lääkärinlausunnot
 • Koululääkärin vastaanotoista sovitaan aina etukäteen terveydenhoitajan kanssa.

 

Millaisissa asioissa terveysasemalle?

 

 • äkilliset sairaudet (esim. korva- ja silmätulehdukset)
 • pitkäaikaissairauksien selvittely ja seuranta
 • vapaa-ajan tapaturmat ja tapaturmien jatkohoito
 • liikuntaharrastuksiin liittyvät tuki- ja liikuntaelimistön oireet

 

Kouluruokailun tavoitteena on tukea oppilaan kasvua, kehitystä sekä hyviä ruokatottumuksia.

Tarvittaessa oppilaalle tarjotaan vakavan allergian, sairauden tai eettisen

vakaumuksen edellyttämä ruokavalio. Huoltajan vastuulla on erityisruokavaliotietojen

ajan tasalla pitäminen lukuvuoden aikana. Huoltajat toimittavat erityisruokavaliolomakkeet

koulun keittiölle. Kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa keskustellaan mahdollisista

ruokavaliorajoituksista ja niiden muutoksista. Tarvittaessa oppilas perheineen ohjataan

ottamaan yhteyttä hoitavalle taholle. Allergiaruokavaliosta todistuksen voi kirjoittaa lääkäri

tai ravitsemusterapeutti.

 

 

https://www.pori.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut-ja-palvelut/lomakkeet

 

 

Kouluterveydenhoitajan yhteystiedot löytyvät koulujen kotisivuilta:

 

https://peda.net/pori

 

https://peda.net/ulvila

 

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/terveys-ja-sairaalapalvelut/koulu-ja-opiskelijaterveydenhuolto

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä