Oppilashuolto

Koulumenestys lähtee hyvinvoivista oppilaista

 

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Se on myös oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. Hyvä oppilashuollon toteutuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä sekä tiivistä yhteistyötä kotien kanssa.

Koulumme tekee parhaansa edistääkseen oppilaiden hyvinvointia ja yksilöllistä kasvua. Koululla on tiheä tukiverkko, jolla tuetaan ja turvataan oppilaiden koulunkäyntiä. Oppilaiden koulumenestystä seurataan aktiivisesti ja oppilaita pyritään auttamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Koulun toimintaa pyritään suunnittelemaan sellaiseksi, että ilmapiiri on oppilasta tukeva ja ongelmien ennaltaehkäisyyn keskittynyt. Hyvin toteutunut oppilashuoltotyö on osa koulun luontevaa arkipäivää, ja siihen antavat oman panoksensa kaikki koulussa työskentelevät aikuiset.

Hyvinvointityö koulussa

Koulujen oppilashuoltotyö painottuu nykyisin yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Oppilashuoltoa järjestettäessä korostetaan monialaista yhteistyötä, sekä oppilaan ja hänen huoltajansa osallisuutta.

Ensisijaisesti oppilashuolto toteutetaan ehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana toimintana. Yhteisöllisen oppilashuollon avulla edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Kaikki koulun toimijat osallistuvat yhteisöllinen oppilashuollon toteuttamiseen.

Porissa koko kaupungin oppilashuollon yhteistyötä koordinoi Lasten ja nuorten hyvinvointityön ohjausryhmä. Yhteistyötä tehdään myös alueellisesti muodostetuissa hyvinvointiryhmissä, jotka arvioivat ja kehittävät alueen lasten ja nuorten hyvinvoinnin asioita. Lisäksi jokaisella koululla toimii hyvinvointiryhmä työskennellen kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi, sekä koulun oppilashuoltotyötä koordinoiden.

Oppilailla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon sekä monialaisen asiantuntijaryhmän tarjoamaan tukeen, joka voidaan perustaa huoltajan suostumuksella yksittäisen oppilaan asiaa varten. Yksilökohtaista oppilashuoltotyötä tehdään niiden työntekijöiden kesken, joille oppilaan asioiden hoitaminen kuuluu ja tarvittaessa perustettavaan asiantuntijaryhmään mietitään yhdessä huoltajan kanssa tapauskohtaisesti, keitä asian käsittelyyn osallistuu.

Turvallisuussuunnitelma

Kaikilla Porin kaupungin peruskouluilla ja lukioilla on ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat. Koulujen henkilöstö on varautunut myös poikkeustilanteisiin. Jos koululla sattuu jonkinlainen onnettomuus tai väkivallanteko, koulu huolehtii kaikista oppilaista yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutoimi kehottaa tällaisissakin tapauksissa oppilaita ja huoltajia pysymään rauhallisina ja luottamaan koulutoimen ja muiden viranomaisten toimintaan. Lisäksi oppilaita ja huoltajia kehotetaan toimimaan heille tällöin annettavien ohjeiden mukaan ja välttämään puhelinverkkoa kuormittavaa soittelua ja tulemista koulun alueelle kesken koulupäivän.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä