Oppilashuolto

Koulumenestys lähtee hyvinvoivista oppilaista

Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Se on myös oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. Hyvä oppilashuollon toteutuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä sekä tiivistä yhteistyötä kotien kanssa.

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Oppilas saattaa tarvita oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Koulun antama tuki riippuu vaikeuksien laadusta ja laajuudesta.

Koulumme tekee parhaansa edistääkseen oppilaiden hyvinvointia ja yksilöllistä kasvua. Koululla on tiheä tukiverkko, jolla tuetaan ja turvataan oppilaiden koulunkäyntiä. Oppilaiden koulumenestystä seurataan aktiivisesti ja oppilaita pyritään auttamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. O
ppilashuoltotyö on osa koulun arkipäivää, ja siihen antavat oman panoksensa kaikki koulussa työskentelevät aikuiset. 

Koulumme Oppilashuolto- ja Hyvinovintityöryhmään kuuluu rehtori Suvi Kilpinen, koulukuraattori - , kouluterveydenhoitaja Marjo Kolehmainen, erityisopettaja Johanna Lehto, vararehtori Leena Äijälä ja koulupsykologi -. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä