Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta,1 osp, Hanna Martikainen

osaamistavoitteet, 1 osp

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Koodi: YTYY

Opiskelija osaa

 • toimia yrityksen tavoitteita edistäen
 • ideoida liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia.
Osaamisen arviointi
Opiskelija toimii yrityksen tavoitteita edistäen. Opiskelija
Tyydyttävä 1
 • tunnistaa yritystoiminnan merkitystä yhteiskunnassa
 • kuvaa organisaation liiketoimintamallin osittain ohjatusti
 • toimii taloudellisesti tunnistaen toimintansa merkityksen osana työyhteisöä
Tyydyttävä 2  
Hyvä 3
 • kuvaa yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa
 • kuvaa organisaation liiketoimintamallin
 • toimii tehtävissään taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti tunnistaen toimintansa merkityksen osana työyhteisöä
Hyvä 4  
Kiitettävä 5
 • kuvaa alansa yritystoiminnan merkitystä yhteiskunnassa ja ennakoi alan tulevia kehitysnäkymiä
 • kuvaa organisaation liiketoimintamallin itsenäisesti
 • toimii tehtävissään oma-aloitteisesti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti tunnistaen työnsä vaikutukset organisaation tulokseen.
Opiskelija ideoi liikeidean ja arvioi sen toteuttamismahdollisuuksia. Opiskelija
Tyydyttävä 1
 • ideoi liikeidean osittain ohjatusti
 • löytää yrityksen perustamista tukevia palveluita ja tietolähteitä
 • selvittää liikeidean edellyttämiä taloudellisia resursseja
 • kuvaa liikeidean toteuttamiseksi tarvittavia verkostoja
 • arvioi valmiuksiaan toimia yrittäjänä
Tyydyttävä 2  
Hyvä 3
 • ideoi liikeidean asiakaslähtöisesti
 • löytää yrityksen perustamista tukevat keskeiset palvelut ja tietolähteet
 • arvioi liikeidean edellyttämiä taloudellisia ja toiminnallisia resursseja
 • kuvaa liikeidean toteuttamiseksi tarvittavia verkostoja
 • arvioi valmiuksiaan toimia yrittäjänä ja tunnistaa yritystoiminnan riskejä
Hyvä 4  
Kiitettävä 5
 • ideoi liikeidean asiakaslähtöisesti ja arvioi sen toimivuutta
 • löytää yrityksen perustamista tukevia palveluita ja tietolähteitä hyödyntäen eri kanavia
 • arvioi liikeidean edellyttämien taloudellisten ja toiminnallisten resurssien saatavuuden
 • kuvaa liikeidean toteuttamiseksi tarvittavia verkostoja ja arvioi yhteistyömahdollisuuksia
 • arvioi realistisesti valmiuksiaan toimia yrittäjänä tiedostaen yritystoiminnan riskit.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä