Yhteiset tutkinnon osat (2018 aloittaneet)

Yhteiset tutkinnon osat ja niiden opintojaksot


Yhteisistä tutkinnon osista opiskelija suorittaa seuraavat pakolliset opintojaksot (yht. 26 osaamispistettä):

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
- Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp
- Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp
- Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp
- Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
- Taide ja luova ilmaisu, 1 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
- Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp
- Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
- Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
- Työelämässä toimiminen, 2 osp
- Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
- Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
- Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp
- Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

LISÄKSI opiskelija valitsee kolme valinnaista 3 osaamispisteen (yht. 9 osp) kokonaisuutta (sovittava etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa).

Jatko-opintoihin suuntaaville suosittelemme erityisesti seuraavia valinnaisia opintoja:
- Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 3 osp valinnainen = äidinkieltä jatko-opintoihin
- Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 3 osp valinnainen = ruotsia jatko-opintoihin
- Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp valinnainen = englantia jatko-opintoihin
- Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 3 osp valinnainen = matematiikkaa jatko-opintoihin
- Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 3 osp valinnainen = fysiikkaa ja kemiaa jatko-opintoihin

Työelämälähtöisiä valinnaisia opintoja (toteutus koulutus- tai oppisopimuksen aikana):
- Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 3 osp valinnainen = digitaalisten ympäristöjen ja sovelluksien hyödyntäminen työpaikalla
- Taide luova ilmaisu, 3 osp valinnainen = luovan ilmaisun keinoin tuotettu teos, tuote tai palvelu työpaikalla
- Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 3 osp valinnainen = yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen osallistuminen ja oman alan seuraaminen
- Työelämässä toimiminen, 3 osp valinnainen = työyhteisön jäsenenä toimiminen ja työelämän pelisääntöjen hallinta
- Kestävän kehityksen edistäminen, 3 osp valinnainen = kestävän kehityksen edistäminen työpaikalla

Aktiiviselle opiskelijalle (tutortoiminta)
- Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 3 osp valinnainen = liikkumalla hyvä mieli ja opiskelijaryhmässä toimiminen