Yhteiset tutkinnon osat ja niiden opintojaksot

Yhteisistä tutkinnon osista opiskelija suorittaa seuraavat pakolliset opintojaksot (yht. 26 osaamispistettä):

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
- Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp
- Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp
- Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp
- Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
- Taide ja luova ilmaisu, 1 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
- Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp
- Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
- Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
- Työelämässä toimiminen, 2 osp
- Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
- Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
- Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp
- Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

LISÄKSI opiskelija valitsee kolme valinnaista 3 osaamispisteen (yht. 9 osp) kokonaisuutta, jotka suoritetaan kokonaan verkossa. Näihin opintoihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti Wilman opintotarjottimen kautta. 

- Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 3 osp valinnainen
- Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 3 osp valinnainen
- Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp valinnainen
- Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 3 osp valinnainen
- Taide luova ilmaisu, 3 osp valinnainen
- Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 3 osp valinnainen
- Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 3 osp valinnainen
- Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 3 osp valinnainen
- Työelämässä toimiminen, 3 osp valinnainen
- Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 3 osp valinnainen
- Kestävän kehityksen edistäminen, 3 osp valinnainen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä