Ura kone- ja tuotantotekniikan alalla

Valitse otsikko tilanteesi ja kiinnostuksesi mukaan

Haluan ensin tutustua kone- ja tuotantotekniikan alaan

 • Jos olet työtön työnhakija, voit työllisyyden palveluitasi hoitavan henkilön kanssa suunnitella työkokeilua Kone- ja tuotantotekniikan alalle. Työkokeilun aikana voit varmistua urasuunnitelmastasi. Työkokeilun aikana saat työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Lue lisää työkokeilusta.
 • Koulutukseen voi tutustua koulutuskokeilun avulla. Se suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan ja siitä sovitaan TE-toimiston tai kuntakokeilun omavalmentajien ja oppilaitoksen kanssa. Lue lisää koulutuskokeilusta.
 • Tutustumiskoulutus: Gradia järjestää kaksi kertaa vuodessa alan tutustumiskoulutuksen. Hakeutuminen tähän työvoimakoulutukseen tapahtuu TE- toimiston kautta. Koulutuksen tavoitteena on tehdä tutuksi metalliteollisuuden työllistymismahdollisuuksia ja perehdyttää sinut alan ammatteihin sekä tutustuttaa koulutusmahdollisuuksiin.
 • Koulutus soveltuu kaikille, joilla on kiinnostusta teknologia- alan työtehtäviin. Koulutus koostuu lähiopinnoista ja työssäoppimisesta, sen kesto on 35 päivää. Koulutuksen aikana opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa toimialalla vaadittavia lupa- ja korttikoulutuksia. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön. https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/714246?locations=Jyv%C3%A4skyl%C3%A4&&announced=0&sort=1
 • Kone- ja tuotantotekniikan alan showroom - katsopa tätä.
 • Alan vaihtaja voi tulla tutustumaan oppilaitoksiin ja saada alan opettajilta ja opinto-ohjaajilta tietoa koulutuksesta. Hakija- ja hakupalveluijen kautta heidät löytää, Keski-Suomessa Gradia ja POKE:

  Gradia Hakupalvelut,
  040 341 6193, hakupalvelut@gradia.fi
  POKE Hakijapalvelut puh. 040 7120 935, hakijapalvelut(at)poke.fi

Soveltuvuus ja työelämätaidot kone- ja tuotantotekniikan alalla

 • Keski-Suomen alueella kone- ja tuotantotekniikka-alan yrityksiin tarvitaan uusia osaajia ja työllistymismahdollisuudet alan työtehtäviin ovat osaajilla hyvät. Ala soveltuu niille henkilöille, joilla on kiinnostusta teknologia-alan työtehtäviin ja halua työskennellä myös vuorotyössä.
 • Alan työtehtävissä työskentelyssä on eduksi tiimityötaidot, ongelmanratkaisukyky, tarkkuus sekä pitkäjänteisyys ja motivaatiota uuden oppimiseen. Työ on usein tarkkuutta vaativaa seisomatyötä tuotannossa, tämä edellyttää riittävää fyysistä peruskuntoa. Työntekijällä on vastuu kalliista koneista ja tuotteista, tämä edellyttää huolellisuutta jo työturvallisuudenkin takia.
 • Alalle työllistyminen edellyttää lähes aina ensin ammatillisen perustutkinnon suorittamista. Perustutkinnossa on viisi eri ammatillista polkua, joista alla on esitelty kolme yleisintä suuntautumista.

Mikä on koneistaja?

 • Koneistaja osaa työstämällä valmistaa koneiden osia ja muita työpiirustuksien mukaisia kappaleita hyödyntäen automaattisia työstökoneita. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti.
 • Koneistaja vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta, käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta. Hän osaa ohjelmoida CNC- työstökonetta ja käyttää sitä valmistukseen. Koneistaja työskentelee osana tuotantoa, jossa valmistetaan lastuamalla työpiirrustusten mukaisia erilaisia kappaleita ohjelmoimalla ja käyttämällä automaattisia CNC- koneita. Valmistus voi olla yksittäiskappaleiden tekemistä tai sarjavalmistusta. Koneistaja toimii koneenosien koneistustehtävissä sekä valmistettujen tuotteiden mittaus- ja laadunvarmistustehtävissä. Erikokoisia ja eri tarkkuusvaatimuksilla koneistettuja osia käytetään kaikkialla kone- ja laiterakennuksessa.

Mikä on levyseppähitsaaja?

 • Levyseppähitsaaja osaa suunnitella sekä valmistaa piirustusten mukaisia levytöitä, hitsaustöitä sekä metallirakennetöitä hyödyntäen nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Hänellä on ammatissaan vaadittavat pätevyydet ja kokeet suoritettuna.
 • Hän vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta sekä käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta. Levyseppähitsaaja hitsaa, muokkaa ja liittää levyjä. Hän työskentelee osana tuotantoa, jossa valmistetaan työpiirrustusten ja ohjeiden mukaisia erilaisia teräksisiä kappaleita.
 • Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi erilaiset hitsaustyöt, levyjen leikkaaminen ja taivuttaminen. Hän osaa hyödyntää työssään moderneja CNC- koneita ja laitteita. Levyseppähitsaaja toimii metalliteollisuudessa levykappaleiden ja hitsattujen kappaleiden valmistustehtävissä tehden erilaisia teräsrakenteita tai niiden osia. Teräsrakenteita käytetään monipuolisesti erilaisissa koneissa, rakennuksissa ja kulkuneuvoissa.

Mikä on koneenasentaja?

 • Koneasentaja osaa kokoonpanna ja asentaa mekaanisia koneita- ja laitteita. Hän osaa tehdä koneasennuksia oikeassa järjestyksessä ja oikeilla menetelmillä työohjeiden ja piirustusten avulla. Asentaja osaa tarkastaa asennettavaksi tarkoitetut osat ja komponentit, sekä tehdä niihin tarvittavat tarkistukset, muutokset ja dokumentoinnit. Hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa, osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti.
 • Koneasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työssään. Hän osaa tehdä koneiden ja laitteiden asennuksia, huoltoja ja olla mukana laitteistojen käyttöönotossa ja korjauksissa. Koneasentaja toimii erilaisten mekaanisten laitteiden ja koneiden asennus- ja kokoonpanotehtävissä teollisuudessa, korjaamoilla tai asiakkaan tiloissa.
 • Hän työskentelee osana tuotantoa tekemällä kokoonpanoja, asentamalla yksittäiskappaleita tai kone-elimiä sekä osallistumalla huolto- ja kunnossapitotöihin. Asennustyö voi olla sarjatyömaista tai sisältää suurenkin komponentin vianhakua ja vaihtotyötä.

Mitä CAD/CAM, 3D ja CNC tarkoittavat?

 • CAD/CAM tarkoittaa tietokonepohjaista suunnittelua ja valmistusta. Kappaleet mallinnetaan kolmiuloitteisina tilavuusmalleina (3D). Mallia voidaan käyttää hyödyksi luomalla siihen tarvittavat työstöradat tietokonepohjaisesti toimiville automaattikoneille, eli CNC- koneille.

Kone- ja tuotantotekniikan alan perustutkinto

 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon sisältyy pakollisia tutkinnon osia ja tutkintonimikekohtaisia valinnaisia tutkinnon osia. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa ja viisi tutkintonimikettä: asennuksen ja automaation osaamisala (koneautomaatioasentaja, koneasentaja) tuotantotekniikan osaamisala (koneistaja, levyseppähitsaaja, muovi- ja kumituotevalmistaja).
 • Katson alan voimassa olevan tutkintorakenteen ja sen sisällön täältä ja kirjoitan Hae -kohtaan Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto. Tutkinnon muodostuminen -linkistä jäsennän tulevan koulutukseni rakenteen ja sisällön.
 • Koulutusta järjestävät Keski-Suomessa Gradia ja POKE.

  Gradia Hakupalvelut, 040 341 6193, hakupalvelut@gradia.fi

  POKE Hakijapalvelut puh. 040 7120 935, hakijapalvelut(at)poke.fi

Haluan esimiestehtäviin, tarvitsen koulutusta

 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto sopii esihenkilön koulutukseksi. Jos toimit jo johtamistehtävissä tai tiimivastaavana, sinulle voidaan tehdä oppisopimus koulutuksen ajaksi. Katso POKE
 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Gradia
  Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto POKE tai Gradia
 • Korkeakoulututkinnot voivat antaa valmiuksia esihenkilötehtäviin.

Haluan yrittäjäksi, tarvitsen koulutusta

 • Kotikuntasi elinkeinopalvelut ja Uusyrityskeskus ohjaavat sinua alkuun. Palvelu on maksutonta.
 • Ammatillisissa oppilaitoksissa (POKE ja Gradia) on tarjolla Yrittäjyyden ammattitutkinto, jonka aikana omaa yritystä voi suunnitella tai kehittää.
 • Yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella yrittäjyyttä tai oman alan sisältöjä 

Opiskelu oppisopimuksella

 • Kaikkia ammatillisia tutkintoja voi suorittaa oppisopimuksella. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai sen osat, yrittäjyyden ammattitutkintoa, lähiesimiestyön ammattitutkintoa, johtamisen erikoisammattitutkintoa jne. voi suorittaa myös oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää työsuhdetta, jonka päälle oppisopimus solmitaan.
 • Oppisopimus voi kattaa koko tutkinnon suorittamisen ajan tai opintojen aikana voi olla oppisopimusjakso. Jakso voi olla keskellä opiskeluaikaa tai oppisopimus syntyy jossain opintojen vaiheessa ja opiskelija suorittaa opinnot loppuun oppisopimuksella.
 • Katso ammatillisten oppilaitosten oppisopimusta koskevat tiedot Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston tai Gradian sivuilta.
 • Ohjaamme mielellämme.

Haluan (diplomi)insinööriksi tai muulle alalle korkeakouluun

 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon suorittaneen on mahdollista hakeutua korkeakouluun mille alalle tahansa.
 • Korkeakouluihin haetaan opintopolku.fi -kautta. Hakuajat ovat keväisin ja syksyisin.
 • Korkeakouluihin voi hakeutua myös polkuopintojen kautta suorittamalla avoimessa opintoja etukäteen n. 60 opintopistettä

Miten kone- ja tuotantotekniikan alalla haetaan töitä?

 • Opiskeluaikana tutustut alan työnantajiin ja yrityksiin. Jätä avoin hakemus heille, jos heillä ei ole heti tarjota sinulle työtä.
 • Työmarkkinatori
 • Ammattinimikkeellä voit hakea alan työpaikkoja Duunitorilta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä