Ura sosiaali- ja terveysalalla

Valitse otsikko tilanteesi ja kiinnostuksesi mukaan

Haluan ensin tutustua sosiaali- ja terveysalaan

 • Jos olet työtön työnhakija, voit työllisyyden palveluitasi hoitavan henkilön kanssa suunnitella työkokeilua sosiaali- ja terveyspalvelujen alalle. Työkokeilun aikana voit varmistua urasuunnitelmastasi. Työkokeilun aikana saat työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Lue lisää työkokeilusta.
 • Koulutukseen voi tutustua koulutuskokeilun avulla. Se suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan ja siitä sovitaan TE-toimiston tai kuntakokeilun omavalmentajien ja oppilaitoksen kanssa. Lue lisää koulutuskokeilusta.
 • Sosiaali- ja terveysalan showroom - katsopa tätä.

Soveltuvuus sosiaali- ja terveysalalle

 • Kaikkiin sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin on soveltuvuuden arviointi. Kaikki hakeneet kutsutaan kokeeseen. Soveltuvuuden arviointia varten kannattaa varata yksi päivä. Kaikki kokeeseen osallistuneet saavat tiedon tuloksesta.
 • Alalla vaaditaan riittävä terveys ja soveltuvuus ihmisten kanssa työskentelyyn.

  Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa - katsopa tämä. Sosiaali- ja terveysalan työpaikat edellyttävät opiskelijoilta ja työntekijöiltään rokotussuojan kulloistenkin määräysten mukaan.

Haluan hoiva-avustajaksi

 • Hoiva-avustaja työskentelee avustavissa asiakastyön tehtävissä, jotka liittyvät asiakkaan perustarpeista huolehtimiseen (peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen, ulkoilu ja toimintakyvyn ylläpitäminen). Hoiva-avustaja huolehtii asiakkaiden hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Hoiva-avustajan työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja riittävää suomen kielen osaamista.

  Luepa Sosiaali- ja terveysministeriön suositus hoiva-avustajista vuodelta 2020.


  Hoiva-avustajat suorittavat kaksi tutkinnon osaa lähihoitajan opinnoista, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:
  Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osaamispistettä
  Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osaamispistettä


  Koulutukseen haetaan oppilaitosten sivujen kautta POKE tai Gradia 


  Työvoimakoulutuksena järjestettävään hoiva-avustajakoulutukseen haetaan Työmarkkinatorin sivujen kautta.
  Työmarkkinatori.fi > Haussa olevat työvoimakoulutukset

  Mikä ero näillä hakuväylillä on? Saat siitä tietoa oppilaitosten ohjaajilta tai työllisyytesi hoidon ohjaajalta/omavalmentajalta. 

  Oppisopimusvaihtoehdosta lisää tietoa vaikkapa tästä POKEn sivuilta tai Gradian sivuilta 

  Ohjaamme mielellämme 
  POKEssa p. 040 7120 935, sähköpostimme on hakijapalvelut@poke.fi ja Gradiassa p. 040 341 6193, hakupalvelut@gradia.fi

Olen hoiva-avustaja, en halua lähihoitajaksi

 • Mahdollisuutesi kasvattaa osaamistani on olemassa. Ammattitutkinnot tai niiden osat saattaisivat sopia sinulle, esimerkiksi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, vammaisalan ammattitutkinto, mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto - tarkista oppilaitoksen sivuilta ammattitutkintojen tarjontaa ja valintakriteereitä.
  POKEssa hakijapalvelut@poke.fi, Gradiassa hakupalvelut@gradia.fi
 • Jyväskylän avoin yliopisto tai Jyväskylän kesäyliopisto tarjoaa monenlaisia opintoja

Olen hoiva-avustaja, haluan lähihoitajaksi

 • Hoiva-avustajalla on suoritettuna jo kaksi tutkinnon osaa lähihoitajan opinnoista, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
  Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osaamispistettä
  Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osaamispistettä


  Hoiva-avustaja voi hakeutua sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opintoihin useaa reittiä: 

  Jatkuva haku oppilaitosten sivujen kautta.

  POKE, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto - hae tältä listalta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Valitse itsellesi sopiva koulutuspaikkakunta tai koulutuspaikkakunnat.

  tai 

  Gradia Jyväskylä tai Jämsä

  Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa järjestetään myös työvoimakoulutuksena - katso tarjontaa paikkakunnittain tai koko maan osalta Työmarkkinatorilta työmarkkinatori.fi Haussa oleva työvoimakoulutus

  Jos aiempaa toisen asteen ammatillista tutkintoa ei ole (hoiva-avustaja ei ole tutkinto), voi hakea myös Opintopolku.fi-palvelun kautta. Huomaa, hakuaika on keväisin ja määritelty vuosittain.

  Ohjaamme mielellämme - POKEssa hakijapalvelut@poke.fi, Gradiassa hakupalvelut@gradia.fi

Haluan lähihoitajaksi

 • Jatkuva haku oppilaitosten sivujen kautta.

   

  POKE, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto -  hae tältä listalta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Valitse itsellesi sopiva koulutuspaikkakunta tai koulutuspaikkakunnat.

  tai 

  Gradia Jyväskylä tai Jämsä

  Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa järjestetään myös työvoimakoulutuksena - katso tarjontaa paikkakunnittain tai koko maan osalta Työmarkkinatorilta työmarkkinatori.fi Haussa oleva työvoimakoulutus

  Jos aiempaa toisen asteen ammatillista tutkintoa ei ole, voi hakea myös Opintopolku.fi-palvelun kautta. Huomaa, hakuaika on keväisin ja määritelty vuosittain.

  Ohjaamme mielellämme - POKEssa hakijapalvelut@poke.fi, Gradiassa hakupalvelut@gradia.fi

Lähihoitajaopintoni jäivät kesken joitakin vuosia sitten

 • Opinnot voi suorittaa loppuun, kun soveltuvuutesi alalle on todettu uudelleen. Aiempi osaamisesi helpottaa tutkinnon loppuun suorittamista.

  Reittejä koulutukseen ja ohjaukseen

  Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto www.poke.fi> Selaa koulutuksia 

  Ohjaamme mielellämme hakijapalvelut@poke.fi

  Gradia Jyväskylä tai Jämsä www.gradia.fi> Haluan oppimaan 

  Gradia Hakupalvelut, hakupalvelut@gradia.fi

  Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa järjestetään myös työvoimakoulutuksena - katso tarjontaa paikkakunnittain tai koko maan osalta Työmarkkinatorilta Haussa oleva työvoimakoulutus

  Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto toteuttaa työvoimakoulutuksena Ammatillinen tutkinto valmiiksi -koulutusta. Katso Haussa oleva työvoimakoulutus

  Jos aiempaa toisen asteen ammatillista tutkintoa ei ole, voi hakea myös Opintopolku.fi -palvelun kautta, huomaa hakuaika on määritelty vuosittain.

Olen lähihoitaja ja ollut alalla työssä kauan sitten

 • Vaihtoehtoja palata alalle on useita, soveltuvuutesi alalle selvitetään tarvittaessa:

  Suoraan alan työhön mennessä työnantaja huolehtii rekrytoinnista ja perehdyttämisestä

  Jos on tarve suorittaa uusi osaamisala, hakeudu koulutukseen www.poke.fi tai www.gradia.fi

  Voit hakeutua Ammattialan työtehtävissä toimiminen - työvoimakoulutukseen. Tämän voi suorittaa POKEn toteuttamana. Sinulle suunnitellaan sopiva päivityskoulutus. Katso tarkemmin koulutuskuvaus ja hae Työmarkkinatorilta Haussa oleva työvoimakoulutus

  Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat myös mahdollisia reittejä takaisin alalle 
 • Katso POKEn tarjonta tai Gradian tarjonta

Olen lähihoitaja, haluan laajentaa osaamistani

 • Lähihoitaja voi suorittaa uuden osaamisalan.

  Esimerkiksi lähihoitajasta perustason ensihoitajaksi: suoritetaan Ensihoidossa toimiminen (40 osp) ja Akuuttihoittotyösä toimiminen (35 osp) tutkinnon osat. Katso Gradia.fi > Jämsä
 • Lähihoitaja voi hakeutua suorittamaan ammattitutkintoja tai niiden osia. Katso tarjontaamme:

  Katso tarjontaa Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa, POKEssa 
  tai Gradialla Jyväskylässä tai Jämsässä 

  Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
  Vammaisalan ammattitutkinto
  Terveysalan ammattitutkinto
  Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
  Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
  Vanhustyön erikoisammattitutkinto


  Ohjaamme ja pohdimme mahdollisuuksiasi mielellämme. Sähköpostilla alkuun hakijapalvelut@poke.fi tai hakupalvelut@gradia.fi 

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän avoin yliopisto ja Jyväskylän kesäyliopisto tarjoavat monenlaisia opintoja

Olen lähihoitaja ja haluan sairaanhoitajaksi tai muun (ammatti)korkeakoulututkinnon

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluun. Voit hakea sairaanhoitajakoulutuksen lisäksi korkeakouluihin muillekin aloille kiinnostustesi mukaan. Haku korkeakouluun tehdään Opintopolku.fi -palvelun kautta. Korkeakouluihin on hakuajat, jotka myös löytyvät Opintopolku.fi -palvelun kautta.
 • Muita reittejä korkeakouluun: seutuopinnot, polkuopinnot, väyläopinnot, avoin yliopisto - koulutusorganisaatioiden nettisivut ja hakupalvelut ohjaavat

Sosiaali- ja terveysalan syventävää koulutusta korkeakoulututkinnon suorittaneelle 

 • Ammatillisten oppilaitosten toteuttamat ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot tai niiden osat sopivat myös korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Katso tutkintojen perusteita

  Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
  Vammaisalan ammattitutkinto
  Terveysalan ammattitutkinto
  Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
  Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
  Vanhustyön erikoisammattitutkinto

 • Erikoistumisopinnot ja täydennyskoulutus ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ks. ammattikorkeakoulujen omat sivut. Jatkuvaan oppimiseen ohjausta JAMK:sta
 • Ylemmät ammattikorkeakouluopinnot, ammatillinen opettajakorkeakoulu ja yliopisto-opinnot korkeakoulujen sivuilla tai Opintopolku-palvelusta
 • Jyväskylän avoin yliopisto tai Jyväskylän kesäyliopisto tarjoaa monenlaisia opintoja

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjäksi

 • Kotikuntasi elinkeinopalvelut ja Uusyrityskeskus ohjaavat sinua alkuun. Palvelu on maksutonta.
 • Ammatillisissa oppilaitoksissa (POKE ja Gradia) on tarjolla Yrittäjyyden ammattitutkinto, jonka aikana omaa yritystä voi suunnitella tai kehittää.
 • TESO ry tai Hyvinvointiala HALI ry jäsenyys tuo paljon tukea sote-alan yrittäjälle
 • Yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella yrittäjyyttä tai oman alan sisältöjä 

Johtamistehtävät kiinnostavat

 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto sopii hyvin sosiaali- ja terveysalan esihenkilön koulutukseksi. Jos toimit jo johtamistehtävissä tai tiimivastaavana, sinulle voidaan tehdä oppisopimus koulutuksen ajaksi. Katso POKE
 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Gradia
  Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto POKE tai Gradia
 • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen (YAMK) JAMK Huomaa hakuajat.
 • Terveyshallintotieteitä voi opiskella yliopistoissa - etsi itsellesi sopiva koulutus Opintopolku.fi -palvelun kautta. Huomaa hakuajat.

Opiskelu oppisopimuksella

 • Hoiva-avustajakoulutus, lähihoitajakoulutus, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot tai niiden osat voi suorittaa myös oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää työsuhdetta, jonka päälle oppisopimus solmitaan.
 • Oppisopimus voi kattaa koko tutkinnon suorittamisen ajan tai opintojen aikana voi olla oppisopimusjakso. Jakso voi olla keskellä opiskeluaikaa tai oppisopimus syntyy jossain opintojen vaiheessa ja opiskelija suorittaa opinnot loppuun oppisopimuksella.
 • Katso ammatillisten oppilaitosten oppisopimusta koskevat tiedot Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston tai Gradian sivuilta.
 • Ohjaamme mielellämme.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä