Ammatillisen koulutuksen sanoja

Sanoja

Voit tutustua ammatilliseen koulutuksen sanoihin, joita ei tarvitse vielä osata.

Hakeminen
- oppilaitokseen haetaan, yhteishaku opintopolku.fi (hakuaika) tai jatkuva haku POKEn nettisivujen kautta tai vaikkapa käymällä oppilaitoksella, joskus tutkintomme tai niiden osat ovat haussa myös Työmarkkinatori -sivustolta Haussa oleva työvoimakoulutus

Opiskelija
- opintonsa aloittanut henkilö
Henkilökohtaistaminen - jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS)
Opiskelu - monenlaisia tapoja opiskella erilaisissa oppimisympäristöissä, opiskelijan vastuulla, HOKS:n mukaan
Oppimisympäristö - kaikki ne paikat, joissa osaamista voi kerryttää
Osaaminen - jokaisessa tutkinnossa on tutkinnon perusteet, joiden mukaista osaamista kerrytetään
Opiskeluaika - opiskeluaika määräytyy opiskelijan tavoitteiden, aikaisemman osaamisen ja tutkinnon laajuuden mukaan
Aikaisempi osaaminen - opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon siltä osin kuin se on osa tutkinnon vaatimuksia ja ajantasaista. Se joko tunnistetaan, jolloin se keventää osaamisen kerryttämistä tai tunnustetaan kokonaan osaksi tutkintoa esim. kokonainen tutkinnon osa

Tutkinto
- Suomessa on perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja - katso listaa
Tutkinnon osa - jokainen ammatillinen tutkinto on jaettu osiin, näiden laajuus määritellään osaamispisteinä
Osaamispiste - opintojen laajuus määritellään osaamispisteinä ("osaamisen massaa", ei ole aikaa)

Työelämässä oppiminen
- suurimmassa osassa ammatillisia tutkintoja osaamista kerrytetään käytännön työtehtävissä todellisilla työpaikoilla
Koulutussopimus - työelämässä opiskelua varten oppilaitos ja työnantaja solmivat koulutussopimuksen, jossa on opiskelijan tavoitteet ja muuta tärkeää asiaa
Oppisopimus - jos työelämässä oppimisen ajalta maksetaan palkkaa, solmitaan oppisopimus, jonka opiskelija, työnantaja ja oppilaitos yhdessä solmivat

Arviointi
- osaamista arvioidaan tutkinnon perusteiden mukaisissa asioissa
Arviointikriteeri - kuvaa osaamisen tasoa, arvioinnissa osaamista verrataan valtakunnallisiin arviointikriteereihin
Arvioija - arvioijana on opettaja, työpaikkaohjaaja tai molemmat yhdessä
Arviointiasteikko - ammatillisissa perustutkinnoissa asteikko 1-5 ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyväksytty/hylätty
Näyttö - osaaminen näytetään tutkinnon osittain työpaikoilla näytössä, johon opiskelija saa ohjausta, näytettävä osaaminen sisältää tavallisia alan työtehtäviä tutkinnon perusteiden mukaisesti

Tutkintotodistus
- kun tutkinto on valmis, opiskelija saa tutkintotodistuksen, jossa on tutkinnon nimi, tutkinnon osien nimet ja arvosanat
Opintosuoritusote - tutkintotodistuksen liitteenä voi olla opintosuoritusote, jossa näkyy suoritetut opinnot ja niiden arviointi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä