Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö perustuu kasvatuskumppanuuteen ja on lähtökohdiltaan myönteistä. Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään sekä yksilö- että yhteisötasolla. Yhteistyön tavoitteena on molemminpuolinen tuki oppilaan oppimisessa, kasvussa ja kehityksessä. Yhteistyön tulee olla kunkin oppilaan tarpeisiin nähden riittävää ja monipuolisista, ja sen muodot määräytyvät tarvelähtöisesti.

Koulu tarjoaa mahdollisuuden huoltajien keskinäiseen vuorovaikutukseen. Koulu tukee henkilöstöä riittävien tietojen ja taitojen hankkimiseksi onnistuneeseen kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan yhteistyössä huoltajien ja oppilaiden kanssa.

Uuden koulun rakentamisen etenemistä seurataan ja dokumentoidaan. Koulun kotisivuilla on jatkuvasti päivittyvä tieto rakentamisen nykytilanteesta.

Lisätietoa: Opetushallitus - Kodin ja koulun yhteistyö perusopetuksessa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä