Vanhempainyhdistys

Vanhiksen vuosikokous

Vanhempainyhdityksen jäsenten sääntömääräinen vuosikokous 2023 on pidetty. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Hilkka Seeland. Hallituksen muiden jäsenten nimet ja tiedot löytyvät sivun alaosasta. 

Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys ry.

Petäjäveden Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys ry. eli VANHIS, (entiseltä nimeltään KiVa ry) on perustettu syksyllä 2007 oppilaiden vanhempien toimesta. Yhdistyksen tavoitteena on mm. edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa sekä edistää lasten tasapainoista ja monipuolista kehitystä. Vanhempainyhdistys osallistuu mm. kodin ja koulun yhteisiin tapahtumiin, joista ilmoitamme facebookissa ja mahdollisesti Petäjävesi-lehdessä

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä oppilaan huoltajat ja kannatusjäseneksi kaikki muut innokkaat, esimerkiksi kummit ja isovanhemmat.
Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste on meillä paperinen.

Petäjäveden Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistyks ry:llä (jatkossa Vanhis) on Yhdistyslain 11 §:n mukaisesti lakisääteinen velvoite ylläpitää jäsenluetteloa. 
-Tämä on paperinen ja koostuu allekirjoitetuista jäsenmaksukirjeistä. 
-Tiedoista käy ilmi jäsenen nimi, allekirjoitus ja kotipaikka.
-Jäsenmaksukirjeet lähetetään vuosittain kaikille Kirkonkylän koulun oppilaiden vanhemmille/huoltajille reppupostina. 
-Suljettavien jäsenmaksukirjeiden palautus tapahtuu opettajille reppupostina vuosittain määriteltyyn määräaikaan mennessä. 
-Sihteeri käy hakemassa määräaikaan palautuneet jäsenmaksukirjeet opettajainhuoneesta. 
-Jäseneksi voi ilmoittautua myös Vanhiksen järjestämissä tapahtumissa allekirjoittamalla kirjeen ja maksamalla jäsenmaksun. Tällöin tapahtumassa oleva hallituksen jäsen toimittaa kirjeen sihteerille.
-Täten jäsenmaksukirjeet ovat vuoden ajan fyysisesti sihteerin hallussa kansiossa. 
- Sihteeri tuhoaa jäsenmaksukirjeet (silppuri/polttaminen) vuosittain uusien tultua. 
- Vanhiksen jäsenillä on oikeus tutustua niihin tietoihin, jotka Yhdistyslain mukaan on merkittävä jäsenluetteloon. Näitä tietoja ovat jäsenen nimi ja kotipaikka. Vanhis tai jäsen itse ei voi kieltää toista jäsentä tutustumasta näihin tietoihin.
-Tämä tietojensaantioikeus on vain jäsenillä. Vanhis varmistuu ennen tietojen luovuttamista, että tietojen pyytäjä on yhdistyksen jäsen. 
-Vanhiksen jäsenillä on myös oikeus pyytää tietoihinsa oikaisua esim. nimenmuutoksen tai kotipaikkakunnan vaihtumisen takia. 
-Vanhiksen jäsenillä on pyytää tietojensa poistoa, jos hän haluaa erota yhdistyksestä.
-Vanhis on Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistys. Vanhiksen jäsenet eivät ole jäseniä Suomen Vanhempainliitossa kuin välillisesti Vanhiksen kautta. Suomen Vanhempainliitolla ei ole oikeutta kerätä/pyytää/tarkastella Vanhiksen jäsentietoja.Jäsenyys antaa oikeuden tulla päättämään yhdistyksen asioista vuosikokoukseen, jossa mm. valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet. Jäsenenä voit halutessasi osallistua mm. yhdistyksen toimintaan. Kuten; kahvinkeitto apulaisena, leipojana taikka tapahtumien/toiminnan ideoijana. Super aktiivinen ei kenenkään vanhemman tarvitse olla.

Toiminnasta ja jäsenmaksuista saatavat varat käytetään oppilaiden ja hyväksi esim. ostamalla koululle ja esikouluryhmille lasten itsensä toivomia välituntipaketteja (palloja, sählymailoja, jalkapalloja yms.), tukemalla oppilaiden luokkaretkiä ja järjestämällä vaikkapa kulttuuritapahtumia. Vanhempainyhdistys jakaa myös joka vuosi kevätjuhlassa stipendin ansioituneelle luokalle sekä pienen lahjan oppilaille ja esikoululaisille.

Tykkää meistä facebookissa osoitteessa Petäjäveden Vanhis ja Instagramissa vanhempainyhdistyspetajavesi. Saat ajankohtaista tietoa toiminnasta!

Yhdistyksen hallituksessa toimii tällä hetkellä yhdeksän vanhempaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä