KiVa-kouluohjelma

KOULUKIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN - KiVa Koulu-ohjelma

KiVa Koulu-ohjelma
- Koulumme on yksi 2260:stä suomalaiskoulusta, joissa KiVa Koulu-ohjelma on käytössä
- Koulun henkilökunta on saanut monipuolisen materiaalin ohjelman toteuttamiseen

KiVa Koulu-ohjelman tavoitteet
- Kiusaamisen vähentäminen
- Uusien kiusaamistapausten ennalta ehkäiseminen
- Kiusaamisen kielteisten vaikutusten minimointi

Mitä kiusaaminen on?
- Tahallista ja toistuvaa pahan mielen, harmin tai haitan aiheuttamista joka kohdistuu heikommassa asemassa olevaan henkilöön

Mitä kiusaaminen ei ole?
- Kiusaamisessa ei ole kysymys konfliktista, riidasta tai tappelusta, vaan alistussuteesta, vallan tai voiman väärinkäytöstä

Kiusaamiseen puuttuminen
Kun koululle tulee tieto tai epäily kiusaamisesta:
- Tiedon saanut aikuinen selvittää, onko kysymys toistuvasta kiusaamisesta ja ohjaa tapauksen tarvittaessa eteenpäin koulutiimille
Tiimin jäsenet:
- keskustelevat kiusatun kanssa
- keskustelevat kiusaamiseen osallistuneiden lasten kanssa
- järjestävät seurantakeskustelut eri osapuolten kanssa
Luokanopettaja:
- tapaa muutaman luokkatoverin, joita rohkaistaan tukemaan kiusattua

Yhteistyö vanhempien kanssa
- Vanhempia informoidaan tiimin käsiteltävinä olleista tapauksista
- Tarpeen mukaan vanhemmat voidaan kutsua koululle selvittämään asiaa, tämä ei kuitenkaan tapahdu rutiininomaisesti kaikissa tapauksissa
- Lapsille itselleen annetaan ensin tilaisuus muuttaa käyttäytymistään


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä