Kouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittautumislomake (alakoulut)

Ilmoittaudun


OPPILAS:
Nimi


Osoite:
Syntymäaika
Syntymäpaikka
Äidinkieli
Uskontokunta

Jos lapsenne ei kuulu ev. lut. seurakuntaan, on hänellä uskonnon opetuksen järjestämiseksi seuraavat vaihtoehdot (valitkaa yksi).


Lapsenne saa osallistaua tunnustuksellisiin tilaisuuksiinHUOLTAJAT
Huoltaja 1:
HuoltajatyyppiNimi:
Ammatti:
Osoite:
Puhelin, koti:
Puhelin, työ:
Sähköposti:
Huoltaja 2:
HuoltajatyyppiNimi:
Ammatti:
Osoite:
Puhelin, koti:
Puhelin, työ:
Sähköposti:
Huoltaja 3:
HuoltajatyyppiNimi:
Ammatti:
Osoite:
Puhelin, koti:
Puhelin, työ:
Sähköposti:
MUITA TIETOJA
Allergiat:
Erityisruokavaliot:
Onko tarve iltapäivätoimintaan?Ystävät/naapurit (sama koulumatka):
Tuleeko koulukyytiin (pysäkki):
Koulumatka (onko pelottavia asioita/vaarallinen):
Koulumatkan pituus:

Lapseni on kiinnostunut (esim. kirjat, tv-ohjelmat, sarjakuvat, harrastukset, videot, leikit ym):
Lapseni osaa hyvin (esim. piirtää, kertoa, laulaa, olla kaveri yms):
Muuta koulunkäyntiin vaikuttavaa (arkuus/vilkkaus, ujous/rohkeus, nopea/hidas, keskittyminen, puheen ymmärrettävyys, pitkäjänteisyys, oppimisvaikeus, pienemmän oppmisryhmän tarve yms):
Tätä haluaisin kysyä:
Ehdotuksia kummioppilaaksi (tuttuja nykyisellä 4. luokalla):
Kaverit:
Erityisiä toiveita:
LUPA-ASIAT:
Luvallani lastani koskevia tietoja voidaan välittää koulun ja yhteistyötahojen välillä (perhepäivähoito, terveydenhuolto, sosiaalitoimi, perheneuvola):


Lastani saa valokuvata/videoida/haastatella
a) tiedotusvälineisiin


b) koulun kotisivuille internetiinNyt ilmoittamani tiedot/valinnat ovat pysyviä koko perusopetuksen ajan. Mahdollisista muutoksista on ilmoitettava koululle.

Päiväys:
Ilmoittaja:
Roskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2.