Tehtävät

Tehtävät lukuun 11

6. Näkösyvyyden tutkiminen

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake


Väline: secchi-levy tai omatekoinen valkolevy

Näkösyvyyslevyn teko-ohje: Tarvitset halkaisijaltaan noin 20 - 25 cm levyisen valkoisen levyn (esim. ämpärin kansi), johon kiinnitetään noin 5-10 metriä pitkä naru. Naruun tehdään merkinnät metrin tai puolen metrin välein. Mikäli levymateriaali on kevyttä, se tarvitsee alleen kivipainon vajotakseen alaspäin.

Seili valkolevy.jpg

Näkösyvyysmitalla tutkitaan veden sameutta eli sitä kuinka syvälle voi valkoisen mittalevyn järvellä tai merellä nähdä. Sameus (kirkkaus) kertoo vesistön tilasta.

Etsikää syvä paikka, esim. laiturin kohdalla. Laskekaa valkolevy narulla niin syvälle veteen että sitä ei enää näy. Vetäkää levyä sen jälkeen hitaasti ylös, ja heti kun se näkyy, merkitkää vedenpinnan kohta naruun. Vetäkää levy kokonaan ylös ja mitatkaa narun merkistä, kuinka syvällä vedessä valkolevy vielä näkyi.

Näkösyvyys oli______ m.

Auringon valo tunkeutuu veteen 2,5 kertaa näkösyvyyden verran.

Siispä vedessä on tällä rannalla valoa______ m asti.

• Mitä haittaa arvelette Itämeren eliölajeille olevan siitä, että vesi on sameaa?
• Mitkä voivat aiheuttaa veden samentumista?
• Kirjaa muistiin vielä viimeinen syvyys, jossa levy näkyi.

krisse_nakosyvyys.png

Tiesitkö: Levyn on kehittänyt Paavin luonnontieteellinen avustaja Isä Secchi 1800-luvulla. Secchin kerrotaan saaneen idean laitteeseensa huomattuaan laivasta pudonneen lautasen, joka erottui selvästi meren pohjasta useiden metrien syvyydestä.


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake