9D: "Teknologia & yhteiskunta"

9D:n BYOD-projekti oli onnistunut

Näillä sivuilla pääsette tutustumaan 9D-luokan BYOD-projektiin. Tämä pääsivu toimi projektin aikana informaatio- ja ohjesivuna. Luokka jakaantui projektin ajaksi viiteen ryhmään (3-5 hlö per ryhmä), ja jokainen ryhmä teki omat Peda.net sivunsa. Kaikki ryhmät saivat työnsä hienosti valmiiksi. Töihin voi tutustua sivun vasemmasta laidasta.

Projekti oli mielenkiintoinen ja hyvin opettavainen (erityisesti opettajalle). Kiitos kaikille meitä auttaneille tahoille!

Viikko 4 (INFO)

BYOD-projektin viimeisellä viikolla viimeistellään ryhmien julkaistava materiaali Peda.net:iin ja valmistellaan luokan esitystä BYOD-julkkareihin, joka on keskiviikkona 28.5. klo 8-10.Kun työ on valmis, vastataan BYOD-palautekyselyyn!

Viikko 3 (INFO)

Tällä viikolla on vain 2 päivää koulua, ja näiden päivien aikana olisi hyvä saada BYOD-jutut niin valmiiksi kuin suinkin on mahdollista (ettei viimeiselle viikolle jäisi kauheasti hommia).

Peda.net sivuille pitäisi jokaisen ryhmän siis saada dokumentoitua BYOD - projektinne suoritus. Ryhmän sivut voisivat olla esim:

1) Suunnitelma
- tämähän on jo tehty mutta voitte vähän parannella suunnitelman ulkoasua.

2) Toteutus
- kerrotte KAIKKI mitä teitte (kerro millä ohjelmalla teit, kenelle soitit, missä kävit, ketä tapasit, mitä koodasit jne)
- laittakaa tähän valokuvia, videoita, ruudunkaappauskuvia ja ruudunkaappausvideoita, työohjeita, pohdintoja, haastatteluja, tutkimustuloksia jne.
- kerro keneen otitte yhteyttä ja mitä saitte irti kohtaamisesta

3) Itsearvio (ryhmänä)
- arvioikaa ryhmänne toimintaa: onnistuitteko tekemään sen mitä suunnittelitte, riittikö aika, oliko työnjako toimiva, miten ryhmän sisäinen yhteistyö toimi
- kerro mitä uusia ohjelmia opitte käyttämään, mitä sosiaalisia taitoja opitte jne.
- miten yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa sujui

4) Omien laitteiden käyttö
- kertokaa tähän mitä OMIA laitteita projektissa käytettiin ja mitä KOULUN laitteita projektissa käytettiin
- oliko laitteiden käytössä jotain ongelmia (puuttuiko laitteita, ohjelmia, taitoa käyttää niitä jne)

4) Palautettta BYOD-projektista
- lopuksi voisitte kertoa miten BYOD-projektia teidän mielestänne voisi jatkossa kehittää

Koulun läppärit on varattu seuraavasti:
-----------------------------------------------------------------Viimeisellä viikolla mietimme sitten miten 9D-esittelee BYOD-projektin julkkareissa (keskiviikkona 28.5. klo 8-10). Kuka kertoo ja mitä vai tehdäänkö projektista video, joka esitetään julkkareissa...

Viikko 2 (INFO)

Tavoitteena on:
-----------------------
1) tarkentaa suunnitelmaa HY tunnilla
2) toteuttaa projektia suunnitelman mukaan (koodata, laatia kysymyksiä, haastatella, suunnitella 3D-malleja jne.)
3) ottaa kontaktia koulun ulkopuolisiin ihmisiin (haastattelut/puhelin/Skype/Facebook jne.)

Olen asennuttanut koulun Läppärit2 - salkkuun (hissan varastossa) seuraavat ohjelmat:
- EV3 (Legorobotit)
- NXT (Legorobotit)
- Sketchup (3D-mallien tekemiseen)
- MeshLab (3D-mallien tekemiseen)

MacBook:iin on asennettu:
- Minecraft (3D-mallien tekeminen)
HUOM! MacBook siirtyy siis 3D-tulostusryhmän käyttöön!!!
HUOM! Inventor CAD-ohjelmaa ei saada koulun koneisiin.


Koulun Läppärit2 (hissan varastossa) on varattu ryhmälle lisäkoneiksi seuraavasti (nämä ovat samalla siis "BYOD tunnit"). HUOM! Lisäkoneet on tarkoitettu vain niille, joilla ei ole omaa läppäriä (ja työ vaatii läppärin: 3D/Lego/ ohjelmointi).
Ryhmät

- 3D - tulostus (Sanni, Valma, Ville)
- Robotit (Henrik, Juuso, S)
- SOME (Julia, Emilia, Sofia, Kaisa, Ida)
- Ohjelmointi (Elias, A, Veeti, Matti, Topias)
- Tulevaisuuden teknologiat (Laura, Marissa, Elena)
- Köksän kokkarit (Jonne)

Viikko 1 (INFO)

Valitkaa projektinne aiheeksi yksi teknologia esim. jokin näistä:
 • Robotit (esim. automaattisesti ajavat autot)
 • Ohjelmointi
 • Uusiutuvat energiat (esim. aurinkoenergia)
 • 3D-tulostaminen
 • Sähköauto
 • Virtuaalimaailmat (esim. Minecraft, SecondLife)
 • Sosiaalinen media (esim. Facebook, Twitter, Instagram)
 • jne.
Valitkaa yhteiskunnallinen näkökulma, josta tutkitte teknologiaa:
 • Terveys
 • Koulutus
 • Ympäristö
 • Työllisyys
 • Lapset
 • Vanhukset
 • Politiikka
 • Vapaa-aika
 • Sukupolvien välinen kuilu
 • Syrjäytyminen
 • jne.
Valitkaa vähintään yksi työskentelytapa, jossa tarvitaan matemaattista ongelmanratkaisua:
 • ohjelmointi
 • tilastollinen tutkimus
 • 3D-mallinnus
 • jne.
Etsikää vähintään yksi koulun ulkopuolinen taho, jonka kanssa teet projektissa yhteistyötä:
 • yritys
 • asiantuntija
 • oppilaitos
 • jne.
Valitkaa vähintään yksi esitystapa projektinne tuloksille:
 • valokuvia ja tekstiä
 • videodokumentti
 • kuvakollaasisarja
 • sarjakuvatarina
 • animaatio
 • fiktiivinen tarina/näytelmä
 • koodia

BYOD-tunnit:

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä