Maaperässä kuhisee

Metsämaassa elää miljoonia maaperäeläimiä


Maaperässä elää kenkiemme alla miljoonia pieniä eläimiä – sammalpunkkeja, hyppyhäntäisiä, sukkulamatoja, tuhatjalkaisia, ja valeskorpioneja. Nämä maaperämönkijät ovat kooltaan mikroskooppisia, noin 0,2-5mm, mutta niitä on neliömetrillä metsämaata miljoonia! Pieniä eläimiä voi kuitenkin olla hankalaa löytää tai nähdä ilman apuvälineitä. Näiltä nettisivuilta löydät tietoiskuja maaperäeläinryhmistä, ohjeet miten rakentaa maaperäeläinten erottelulaite eli funneli, valokuvia ja määrityskaava eläinten tunnistukseen, sekä vinkkejä hauskaan ulkona oppimiseen. Samalla pääset tutustumaan maaperäeläinten salaiseen elämään ja luonnon monimuotoisuuteen sekä viihtymään ulkona luonnossa!

Maaperäeläimissä riittää tutkittavaa

Maaperän suojissa elää suuri joukko eläimiä, joiden olemassaolosta harva edes tietää. Jo pienestä määrästä maaperäkariketta (0,2-0,5 litraa) löytää kymmeniä ja jopa satoja pieniä eläimiä. Näitä myös löytää lähes kaikkialta, missä on sopivaa kosteahkoa elinympäristöä, kuten lehti- ja neulaskariketta, lehtikasoja, sammalta ja jäkälää sekä lahopuuta. Monista maaperäeläinryhmistä, kuten sammalpunkeista (Suomessa 350 lajia), petopunkeista (450 lajia) ja hyppyhäntäisistä (250 lajia) tiedetään yhä hyvin vähän, ja ne luokitellaankin puutteellisesti tunnetuiksi eläinryhmiksi. Näiden lisäksi maaperästä löytyy myös suuri joukko muita eläimiä, kuten valeskorpioneja, hämähäkkejä, tuhatjalkaisia ja kovakuoriaisia, siiroja ja hyönteisten toukkia.

Maaperäeläimet tiedeprojektiksi

Maaperäeläimiä löytää lähes kaikkialta, ja niiden tutkiminen tarjoaakin oivan materiaalin tutkivaan oppimiseen ja tiedeprojektiin. Kouluryhmät voivat opettajien johdolla tuoda karikenäytteitä koululuokkiin ja laittaa näytteet maaperäeläinten erottelulaitteeseen eli funneliin, jonka kokoamisohjeet on esitetty Karikekeräys-sivulla. Lisäksi Maaperäeläimet-sivun valokuvien ja tietotekstien avulla voi tunnistaa eri eläinryhmiä ja apuna voi käyttää myös tulostettavaa Maaperäeläinten määrityskaavaa. Lisätietoa maaperäeläinten merkityksestä maaekosysteemeissä saa Elämää maaperässä-sivulta. Maaperäeläinten tutkimiseen tarvitaan mikroskooppi, mutta myös suurennuslasin ja luupin avulla eläimiä voi tutkia myös ulkona metsässä.

Tiedeprojekti sopii siis hyvin osaksi biologian opetusta kaikilla koulutasoilla tarjoamalla tutkimus- ja oppilaslähtöistä opetustapaa luonnon monimuotoisuuden opetukseen. Tiedeprojektissa karikenäytteen kerää, funneloi, mikroskopoi ja eläimet tunnistaa oppitunnissa tai parissa, mutta sen voi toteuttaa myös laajempana muutaman viikon kurssityönä tai vaikkapa retkipäivän tai teemapäivän muodossa. Tiedeprojekti tukee luonnontieteellisen ajattelun ja tutkivan oppimisen kehitystä kehittämällä tietoja, taitoja ja asenteita elonkirjon tärkeydestä. Opetustapa yhdistää monia opetussuunnitelman tavoitteita ohjaten oppilasta ymmärtämään ekosysteemin osatekijöitä ja toimintaa, hahmottamaan eliökunnan rakennetta ja evoluutiota sekä havainnoimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia. Lisäksi hanke innostaa oppilaita tutkimaan lajistoa ja siten vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta. Tiedeprojektissa kerättävät eläinnäytteet sopivat myös opetussuunnitelman eliökokoelman osaksi!

Merkilliset ja merkittävät maaperäeläimet

Lisätietoa maaperäeläinten ihmeellisestä elämästä löytyy näiltä tiedeprojektin nettisivuilta. Lisäksi maaperäeläimiä esittelevistä ja hienoja valokuvia sisältävistä kirjoista, kuten ”Metsän salainen elämä” ja vuonna 2019 julkaistusta ”Elämää maan kätköissä” kirjoista voi lukea lisätietoa maaperäeläimistä yleensä, näytteiden keräyksestä ja tutkimusmenetelmistä. Myös Maaperän sankarit -sivuilta, Pienet otukset -sivuilta sekä myös Hämähäkkityöryhmä-sivuilta saa lisätietoja näistä merkillisistä eläimistä ja niiden merkityksestä ekosysteemissa. Jos innostut maaperäeläimistä tai muista ötököistä, löytyy näiden harrastusvälineitä, kuten pinsettejä ja ötökkäpurkkeja, uudesta kotimaisesta Bugger-nettikaupasta!Maaperässä kuhisee -tiedeprojekti oli Maj ja Tor Nesslingin säätiön rahoittama ja Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon sekä Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikön 2019-2021 koordinoima tutkimus- ja kansalaistiedehanke, jonka on luonut maaperäeläintutkija Riikka Elo (FT biologi, BiGe-opettaja). Hankkeen päätyttyä on tutkimusprojektin pohjalta koottu näille peda.net-nettisivuille sisältöjä maaperäeläimistä opetuskäyttöön. Sivuston valokuvat ovat käytettävissä opetuskäyttöön, kaupallisessa tarkoituksessa ota yhteyttä: riaelo(a)utu.fi.

Sivun vastuuhenkilö: 

Riikka Elo

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä