Työselostusohje

Työselostuksen laatiminen

Työselostus laaditaan samalla periaatteella kuin tieteellinen raportti. Se on kirjallinen tai sähköisesti tehty esitys, jossa selkeällä ja johdonmukaisella tavalla esitellään työssä käytetyt teoreettiset ja kokeelliset menetelmät sekä tulokset. Työselostuksen pituus ei kuvaa sen paremmuutta. Siinä pitää olla seuraavat osat.

Työselostuksen rakenne:

  • Nimi
  • Yhteenveto
  • Teoria
  • Kokeelliset menetelmät ja työvälineet
  • Tulokset ja virheen arviointi
  • Johtopäätökset
  • Kirjallisuus ja lähteet
  • Liitteet


Yhteenveto


Yhteenvedossa esitetään lyhyesti, mikä on työn aihe ja millä menetelmällä sitä on tutkittu sekä mitä tuloksia on saatu. Tuloksista esität johtopäätökset. Tämä kannattaa tehdä viimeiseksi.


Teoria

Teorian voi aloittaa lyhyellä johdannolla, jossa käsittelet kuvailevasti tutkittavaa ilmiötä tai laitetta sekä tutkimukseen liittyviä käsitteitä. Tässä pyrit tuomaan esille, miksi aihetta tutkitaan ja miten tutkimus liittyy joihinkin kemian ilmiöihin. Lähteet lisäät työn loppuun.

Kokeelliset menetelmät ja työvälineet

Muista esitellä kokeessa käytetty laitteisto ja/tai työvälineet. Laitteiden toimintaa voi kuvata piirroksella tai valokuvalla.

Tulokset ja virheen arviointi

Kerro mitä saatiin selville, tai laske havainnoista käsin tulokset. Tuloksia esiteltäessä on tehtävä arvio niiden luotettavuudesta.

Johtopäätökset

Tässä osassa arvioit koetulokset, esität tulosten kritiikki sekä tuloksista tehtävät johtopäätökset. Vertaile kokeellisia ja kirjallisuudesta löytyviä arvoja keskenään ja tuo esille mahdolliset ristiriidat.

Kirjallisuus ja lähteet

Käytetty kirjallisuus ja lähteet luetteloidaan tähän kohtaan.

Liitteet

Liitteiksi liität alkuperäiset työpaikalla tehdyt mittaustulokset, kuvat ja suurehkot kuviot.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä