Funktionaaliset ryhmät orgaanisessa kemiassa

Funktionaaliset ryhmät orgaanisessa kemiassa

Orgaanisen kemian yhdisteiden, molekyylien, luokittelussa suuressa roolissa ovat toiminnalliset eli funktionaaliset ryhmät.

Funktionaalisen ryhmän määritelmät

Haavisto-Nikkola-Viljanmaa, Kemia II (1984): Reaktiokyvyn kannalta ratkaiseva kohta aineen molekyylissä on ns. funktionaalinen, toiminnallinen ryhmä.

KE2 (SanomaPro):
Funktionaalinen ryhmä on atomi tai atomiryhmittymä, jolla on samanalaiset kemialliset ominaisuudet aina, kun se esiintyy eri yhdisteissä. Funktionaalinen ryhmä määrittelee orgaanisten yhdisteryhmien tyypilliset kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet. (s. 60 ja s. 88)

Kemisti 1 (WSOY): (Funktionaalinen) Toiminnallinen ryhmä: Orgaanisessa molekyylissä oleva ryhmä, jolla on vaikutusta yhdisteen ominaisuuksiin. (Käsitteitä. s. 153)

Kide 1 (Otava): Funktionaalinen ryhmä on yhdisteen toiminnallinen ryhmä, joka määrää orgaanisen yhdisteen kemiallisen luonteen. (Käsitteet. s. 129)

Mooli 2 (Otava): Funktionaalinen ryhmä: yhdisteryhmälle tyypillinen molekyylin osa, joka vaikuttaa yhdisteen fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksia. (s. 221)

Neon 1 (Edita): Molekyylin ryhmä, joka antaa orgaaniselle yhdisteelle sen tyypilliset kemialliset ominaiauudet.

Reaktio 1 (Tammi, WSOY/SanomaPro): Toiminnallisiksi eli funktionaalisiksi ryhmiksi kutsutaan hiiliyhdisteiden kohtia, joissa reaktiot tapahtuvat erityisen helposti ja jotka vaikuttavat yhdisteen ominaisuuksiin. (s. 44)

Yhdisteryhmä vs. funktionaalinen ryhmä

Orgaaniset yhdisteet luokitellaan eri yhdisteryhmiin niissä esiintyvien funktionaalisten ryhmien mukaan. Yhdisteryhmistä eri kirjoissa on selkeä ja yhtenäinen linjaus lähes kaikkien ryhmien kohdalla. Mielenkiinto kiinnittyy seuraaviin:

yhdisteryhmä vaihtoehtoinen nimi funktionaalinen ryhmä
aldehydi KE2: karbonyyliryhmä C=O (s.98)*1
Kemisti: karbonyliryhmä (hiiliketjun päässä)
Mooli 2: aldehydi (karbonyyli)
Neon 1: karbonyyliryhmä
Reaktio 1: aldehydiryhmä
alkeenit YLEINEN: kaksoissidos
Mooli 2: alkenyyliryhmä (kaksoissidos)
alkyynit Mooli 2: alkynyyliryhmä (kolmoissidos)
amidit Kemisti1: dipeptidi (viittaa sidokseen)
Kide1: peptidit (s. 107)
KE2: amidi
Mooli 2: amidi
amiinit YLEINEN: aminoryhmä
aminohapot Mooli2: aminoryhmä ja karboksyyliryhmä
eetteri YLEINEN: eetteri
Kemisti: happisilta (s.35)
Reaktio 1: eetterihappi
karboksyyli-hapot
KE2: karboksyylihappo
ketoni KE2: karbonyyliryhmä C=O (s.98)*1
Kemisti 1: karbonyliryhmä (hiiliketjun keskellä)
Mooli 2: keto (karbonyyli)
Neon 1: karbonyyliryhmä
Reaktio1: ketoniryhmä
1*) kts. kuva s. 152

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä