Koe Ja Kokeile Projekti

Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä kokeellisuutta oppimisen ja arvioinnin perusteena luma-aineissa.
Ilmiölähtöisyys, mittaaminen ja tulosten analysointi ovat keskeinen osa näiden aineiden
opiskelua.
Tavoitteena on toimintatapa, jossa työskennellään kokeillen, tutkien ja punniten pienissä
opiskelijaryhmissä, pareittain tai itsenäisesti.
Työskentelyn tuloksia on vaivatonta jakaa, työstää ja arvioida sähköisesti opettajan ja
opiskelijatovereiden kanssa.

Tarkoituksena on parantaa opiskelumotivaatiota, monimediaosaamista, tietoteknisiä taitoja ja
työskentelyn arviointia. Menestyminen sähköisissä yo-kirjoituksissa ja jatko-opinnoissa
vahvistuu.
KoeJaKok.jpg