Aikuisten perusopetuksen ke1-kurssin kirja

Ohessa on yhteistyössä useiden opettajien kanssa valmistettu aikuisten perusopetuksen ke1-kurssin oppikirja Pipetti 1, jota saa kopioida ja jakaa opetusta antavissa kunnallisissa ja yksityisissä oppilaitoksissa.

Kirja koostuu tekstikirjasta ja harjoituskirjasta. Tekstikirja on suunniteltu lainattavaksi kirjaksi esimerkiksi koulukirjastoon, johon siitä tulostetaan/painatetaan värikopioita, kun taas harjoituskirja on tarkoitus monistaa jokaiselle opiskelijalle omaksi. Harjoituskirjassa kaksi viimeistä sivua on suunniteltu värillisiksi. Ne voi jättää pois mustavalkoisesta tulosteesta ja tulostaa opiskelijoille erikseen. 

Teksti- ja harjoituskirjan kantavana ajatuksena on sisältää riittävästi materiaalia arvosanan 8 täyttävään harjoitteluun, mutta mahdollistaa harjoittelu myös matalampia arvosanoja kohden. Sisällöt ja eri kappaleiden tavoitteet on suunniteltu suhteuttaen toukokuussa 2021 julkaistuihin aikuisten perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereihin.

Eriyttämistä on pyritty helpottamaan niin, että pääsääntöisesti matalampaa arvosanaa tavoitteleva opiskelija voi tutustua kussakin luvussa vain ensimmäisiin alalukuihin. Viimeiset alaluvut sisältävät pääsääntöisesti haastavampaa sisältöä, jonka omaksuminen ei ole edellytys seuraavaan kappaleeseen siirtymiselle. 

Kirjan käyttöä kannattaa tukea kokeellisuudella. Erityisesti happamuuden ja emäksisyyden käsittelyssä sekä aineiden ominaisuuksien vertailussa apua voi olla tällä soittolistalla olevien videoiden käytöstä. Näin voidaan täyttää myös tavoitteita kemiallisen tiedon luonteeseen tutustumisesta sekä sisältöjä havaintojen tekemisestä kokeellisista töistä. Lisäksi on suositeltavaa käyttää esimerkiksi tätä simulaatiota olomuotoihin tutustumisen yhteydessä, jotta päättöarvioinnin kriteereissä kuvatut tvt-tavoitteet voidaan saavuttaa.

versio 2.0 (15.7.22)
Pipetti 1 tekstikirja v 2.0.pdf
Pipetti 1 harjoituskirja v 2.0.pdf

Vanhoja versioita

versio 1.0 (12.10.21)
Pipetti 1 aipe ke1 tekstikirja 1.0.pdf
Pipetti 1 aipe ke1 harjoituskirja 1.0.pdf

versio 0.1 (jaettu mm. Jyväskylässä aipe-päivässä tammikuussa 2020)
Aipe ke1 kirja tekstikirja 0.1 8.10.19.pdf
Aipe ke1 kirja harjoituskirja 0.1 8.10.19.pdf

versio 0.2 (kehitetty palautteen perusteella, 20.02.2020)
Aipe ke1 kirja tekstikirja 0.2.pdf
Aipe ke1 kirja harjoituskirja 0.2.pdf

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä