Yhtenäistetty kurssipalaute

Kurssipalautteen / opintojakson palautteen käyttöohje

Kurssipalaute tehdään Lomakkeena jokaisen oppiaineen etusivulla (kt-kouluissa koulun etusivulla) olevaan Lomakesarja-pohjaan. Klikkaa Luo lomake ja kopioi ja liitä lomakepohjaan alta oikea lomakkeen sisältö.

Muista nimetä lomake järkevästi. Esimerkiksi "KE1 (Jansson) 1. periodi". 

Muista valita "Salli kaikkien internet-käyttäjien tallentaa lomake." Silloin opiskelija voi vastata kyselyyn myös nimettömänä.

Palaute kannattaa kerätä esimerkiksi kokeen päätteeksi, jotta opiskelijat voivat arvioida omaa osaamistaan, myös kokeen nähtyään. Helppo keino kerätä palaute on ottaa luokkaan esimerkiksi 3-4 tablettia ja avata lomake niihin valmiiksi (kun oikea ruksi on laitettu, kirjautumista ei tarvita). Anna aina lomake poistuvalle opiskelijalle ja pyydä täyttämään palaute tabletilla.

Kun palaute on kerätty, ilmoita Janille, että palaute on kerätty (millä kouluasteella/muodossa ja mikä kurssi) ja Jan käy hakemassa tiedot ja tallettaa ne varastoonsa. Kannattaa myös itse lukea erityisesti avovastaukset ja yhteenveto-näkymästä näet mukavasti vastausten jakauman myös itse. Jan auttaa tarvittaessa numeroiden laskemisessa, jos olet kiinnostunut.

Lukion lomakkeen sisältö (kopioi kaikki alla oleva teksti Lomakkeeseen)

Jos haluat vastata lomakkeeseen nimettömänä, kirjaudu ulos ennen kuin alat vastata kyselyyn.

=== Oppimisympäristöt
Arvioi opintojaksoa koskevia väittämiä asteikolla 1-6.
1 = Olet täysin eri mieltä
6 = Olet täysin samaa mieltä

[[likert:6]]
Opetustilat olivat tarpeeksi suuria ryhmäkokoon nähden.
Opintojaksolla oli hyvä työrauha.
Luokassa oli riittävästi opetusmateriaalia ja työvälineitä.[[/likert]]
=== Opetus
Arvioi opintojaksoa koskevia väittämiä asteikolla 1-6.
1 = Olet täysin eri mieltä
6 = Olet täysin samaa mieltä

[[likert:6]]
Opintojakson opetusmenetelmät olivat oppiaineeseen sopivia.
Opintojakson opetusmenetelmät tukivat oppimistani.
Opetuksessa oli huomioitu oma osaamiseni ja oma tavoitetasoni.
Opintojaksolla käytettiin monipuolisesti tekstejä ja eri medioita.
Opintojaksolla opettaja oli aktiivisessa vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa.
Työskentelyilmapiiri opintojaksolla oli turvallinen ja kannustava.[[/likert]]
=== Arviointi
Arvioi opintojaksoa koskevia väittämiä asteikolla 1-6.
1 = Olet täysin eri mieltä
6 = Olet täysin samaa mieltä

[[likert:6]]
Sain opintojakson alussa riittävästi tietoa arviointikriteereistä
Opintojaksolla oli mahdollista osoittaa osaamistaan eri tavoin.
Opintojakson aikana oli mahdollista saada palautetta omasta oppimisestaan. [[/likert]]
=== Opintojakso osana koulua
Arvioi opintojaksoa koskevia väittämiä asteikolla 1-6.
1 = Olet täysin eri mieltä
6 = Olet täysin samaa mieltä

[[likert:6]]
Tuntui siltä, että opintojaksosta on hyötyä koulun ulkopuolisen elämän kannalta.
Opintojakso auttoi ymmärtämään, miten eri oppiaineet kytkeytyvät toisiinsa.
Opintojakson sisältö vastasi mielestäni sen kuvausta tai siitä etukäteen saamiani tietoja.
Opintojaksolla kohdeltiin kaikkia tasa-arvoisesti.[[/likert]]
=== Opiskelijana opintojaksolla
Arvioi opintojaksoa koskevia väittämiä asteikolla 1-6.
1 = Olet täysin eri mieltä
6 = Olet täysin samaa mieltä

[[likert:6]]
Minulla oli opintojakson alussa tavoite opiskelussa (esimerkiksi tavoitearvosana).
Opintojakson aikana opiskelin (luin oppimateriaalia, tein kotitehtäviä ja muita harjoituksia) tavoitteisiini sopivan määrän.
Kiinnitin huomiota oppimiseeni ja arvioin osaamistani opintojakson aikana.
Opintojakso rohkaisi ottamaan asioista itsenäisesti selvää. [[/likert]]
=== Avoin palaute
Mitä muuta haluaisit sanoa opintojaksosta? Tähän voit myös tarkentaa tai selittää edellisiä vastauksiasi.
[[h=4]]

Perusopetuksen lomakkeen sisältö (kopioi kaikki alla oleva teksti Lomakkeeseen)

Jos haluat vastata lomakkeeseen nimettömänä, kirjaudu ulos ennen kuin alat vastata kyselyyn.
=== Oppimisympäristöt
Arvioi kurssia koskevia väittämiä asteikolla 1-6.
1 = Olet täysin eri mieltä
6 = Olet täysin samaa mieltä

[[likert:6]]
Luokkahuone oli hyvä ja ryhmän koko oli sopiva.
Kurssilla oli rauhallista opiskella (kukaan ei häirinnyt minua).[[/likert]]
=== Opetus
Arvioi kurssia koskevia väittämiä asteikolla 1-6.
1 = Olet täysin eri mieltä
6 = Olet täysin samaa mieltä

[[likert:6]]
Jos en ymmärtänyt jotain, opettaja yritti auttaa minua.
Kurssilla luettiin erilaisia tekstejä ja katsottiin erilaisia kuvia ja videoita.
Opettaja keskusteli opiskelijoiden kanssa ja kuunteli opiskelijoita.
Kurssilla oli kiva opiskella ja oli helppo kysyä kysymyksiä. [[/likert]]
=== Arviointi
Arvioi kurssia koskevia väittämiä asteikolla 1-6.
1 = Olet täysin eri mieltä
6 = Olet täysin samaa mieltä

[[likert:6]]
Kurssin alussa opettaja kertoi, mikä vaikuttaa arvosanaan.
Arvosanaan vaikutti monta erilaista asiaa.
Kurssin aikana opettaja kertoi minulle, miten opiskeluni sujuu.[[/likert]]
=== Kurssi osana koulua
Arvioi kurssia koskevia väittämiä asteikolla 1-6.
1 = Olet täysin eri mieltä
6 = Olet täysin samaa mieltä

[[likert:6]]
Opin kurssilla asioita, jotka auttavat minua elämässäni.
Opettaja kertoi aluksi kurssista. Kurssi oli sellainen kuin opettaja kertoi.
Kurssilla kaikki olivat tasa-arvoisia.[[/likert]]
=== Opiskelijana kurssilla
Arvioi kurssia koskevia väittämiä asteikolla 1-6.
1 = Olet täysin eri mieltä
6 = Olet täysin samaa mieltä

[[likert:6]]
Kurssin alussa päätin, minkä arvosanan haluan.
Luin kotona ja tein kotitehtävät.
Kurssin jälkeen minun on helpompi opiskella asioita myös itse.[[/likert]]
=== Avoin palaute
Mitä muuta haluaisit sanoa kurssista? Tähän voit myös tarkentaa tai selittää edellisiä vastauksiasi.
[[h=4]]

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä