Työelämä tutuksi LUMA-aineiden opetuksessa

Työelämä tutuksi LUMA-aineiden opetuksessa

Tämä on Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle -kehittämishankkeen Työelämä tutuksi LUMA-aineiden opetuksessa –materiaalipaketti. Sivusto tarjoaa opettajalle työkaluja yläluokkia suorittavien nuorten työelämätuntemuksen lisäämiseksi LUMA-aineiden opetuksessa.

DSC_0936.JPG

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2016 työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen tutustuminen sukupuolinäkökulma huomioiden on yksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteista. OPSiin on kirjattu, että perusopetuksessa

"Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen. " (OPS 2016, s. 22)

Työelämätuntemuksen lisääminen on lisätty myös oppiaineen tehtäviin fysiikan ja kemian tapauksessa:

"Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan fysiikan/kemian osaamisen merkitystä myös jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia soveltaa kemiaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan/kemian osaamista." (OPS 2016, s. 447 ja s. 453)

Tämän sivustolta löytyvien tehtävien avulla opettaja voi sisällyttää opetukseensa seuraavia työelämätuntemuksen osa-alueita:

1. LUMA- ja teknologian alojen merkityksellisyys sekä yhteiskunnassa että nuoren omassa elämässä

2. LUMA- ja teknologian alojen koulutuspolut ja ammatit

3. LUMA- ja teknologian alojen yritykset

4. Monipuoliset roolimallit aloilla työskentelevistä ihmisistä

Sivuston vasemmasta reunasta löydät kymmenen tehtäväsivua, jotka pitävät sisällään ohjeet opettajille tehtävien toteuttamista varten sekä tulostettavat materiaalit oppilaille ja kouluvierailijoille!


luma-keskuksen_logo_iso_2.pnglumakeskussuomi_multicolored-fi vaaka.pngSivuston kuvat: Pixabay, Kirsi Ikonen, Jesse Hietala.