FY1.3 2019

Heilurimittaus

Mittaa heilurin heilahdusaika (10 heilahduksen aika) ja langan pituus.
Toista mittausta useilla langan pituuksilla.
Kerää mittausdata taulukkoon.
Piirrä taulukon perusteella (l,T)-kuvaaja LoggerProlla

Heilurityö

Pakauta heiluriin liittyvä työselostus tänne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.