FY08_työkurssi_k2018

Kurssisuunnitelma_jakso5

FY8.2 Työkurssi k.2018    
           
Pvm Nro Aika Aihe Työtapa Kotiteht
ti 10.4. 1 2 Kurssin suunnittelu Harm.liike  Oppilastyö  
ke 11.4. 2 3 TYÖ1: Jousen kuormittaminen    
pe 13.4. 3 4 Vierailu VTT    
pe 13.4. 4 5 Vierailu VTT    
ti 17.4. 5 2     Työselostus
ke 18.4. 6 3 TYÖ2: Kalorimetrinen mittaus oppilastyö  
pe 20.4. 7 4     Työselostus
ti 24.4. 8 2 TYÖ3: Seisova aaltoliike oppilastyö  
ke 25.4. 9 3     Työselostus
pe 27.4. 10 4 TYÖ4:Valodiodin ominasikäyrä oppilastyö  
ke 2.5. 11 2      
pe 4.5. 12 3 TYÖ5 /VTT: aurinkokennon painaminen oppilastyö  
pe 4.5. 13 4 TYÖ5 /VTT: ja testaus    
ti 8.5. 14 2     Työselostus
ke 9.5. 15 3 TYÖ6: Sähkömoottorin hyötysuhteen määrittäminen    
pe 11.5. 16 4 ei tuntia   Työselostus
ti 15.5. 17 2 ei tuntia   Työselostus
ke 16.5. 18 3 ei tuntia    
pe 18.5. 19 4 Loppujuttuja    
ti 22.5. 20 2 ei tuntia    
           
      Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kaikki työselostukset on palautettu.
           

Liitteet:

Sama liittenä

Työselostuksen runko

Ohje on perinteisen työselostuksen malli. Sitä voi käytettävää kaikilla fysiikan kursseilla.

TYÖSELOSTUS

Työselostukset laaditaan periaatteessa samaan tapaan kuin tutkimusraportit. Näihin on vakiintunut rakenne:

1. Annetut tehtävät

- selvitetään työn tarkoitus
- rajataan työssä käsiteltävä aihe: mitkä suureet määritetään.

2. Teoria

- esitetään lyhyesti teoria
- kuvataan lyhyesti mitattava fysikaalinen ilmiö
- esitetään myös käytetyt kaavat ja merkinnät

3. Mittauslaitteisto ja mittaukset

- esitellään koejärjestely ja mittauslaitteisto- kuvana, jos mahdollista
- esitellään käytetyt menetelmät (miten mitattiin)
- esitetään saadut mittaustulokset esim. taulukkomuodoss

4. Mittaustulosten käsittely

- mittaustulosten matemaattinen käsittely, graafiset esitykset

5. Tulokset

- esitetään tulokset ja vain tulokset.

6. Pohdinta

- arvioidaan saatuja tuloksia ja niiden oikeellisuutta
- verrataan niitä teoreettisiin arvoihin ja mahdollisiin kokeellisiin
arvoihin (esimerkiksi taulukkoarvoihin)
- johtopäätökset
- kappaleessa voidaan esittää myös muita huomioita työstä/työmenetelmästä.

Lähdeluettelo

esim.[1] Lehto H. ja Luoma T. 2010 Fysiikka 3 Aallot, Tammi Helsinki, s.56

Liitteet (mahdolliset liitteet)

- mittauspöytäkirja
- suurikokoiset kuvat ja taulukot, jotka eivät mahdu tekstiin luontevasti