Liikkuva koulu

Liikkuva koulu

Liikkuva koulu -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta, vakiinnuttaa kaikkiin peruskouluihin kouluikäisten liikuntasuositukset sekä saada hankkeen aikana tutkittua tietoa lasten ja nuorten toimintakyvystä. Koulun liikunnalla tarkoitetaan kaikkea sitä fyysistä aktiivisuutta, joka sisältyy koulupäivään tai sen välittömään yhteyteen - ei ainoastaan liikuntaa oppiaineena. Yhteensä 21 pilottihankkeen avulla pyritään löytämään kokemuksia hyvistä käytännöistä ja luomaan liikunnallista toimintakulttuuria kouluihin liikunnan opetuksen lisäksi.