Jäälin koulu

Jäälin koulu

Jäälin koulu tarjoaa turvallisen, kannustavan ja yhteistyökykyisen oppimisympäristön, jossa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset oppimisedellytykset.
Opimme tietoja ja taitoja perinteemme ymmärtäen uudistuvassa oppimisympäristössä vuorovaikutuksessa kotien ja yhteiskunnan kanssa.