Omalla kartalla

OPINTOJAKSO 13: OMALLA KARTALLA (30h)

Sisältö:

  • omien persoonallisten valintojen tekeminen omassa työskentelyssä
  • töiden aiheeseen sopivien tekniikoiden valinta

 

Tavoitteet:

  • kannustaa oppilasta omaan ilmaisuun kuvallisen työskentelyn ja sen reflektoinnin avulla
  • kannustaa oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään taiteen keinoin