Sano se omin kuvin

OPINTOJAKSO 8: SANO SE OMIN KUVIN (30h)

Sisältö:

  • kuvataiteen keinoin vaikuttaminen, kantaa ottaminen ja osallisuus, omien arvojen pohtiminen

 

Tavoitteet:

  • kannustaa oppilasta oman ilmaisun kehittämiseen kuvallisen työskentelyn ja sen reflektoinnin avulla
  • kannustaa oppilasta pohtimaan kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja
  • rohkaista oppilasta tarkastelemaan omassa kuvailmaisussa ja toiminnassa ilmeneviä arvoja
  • ohjata oppilasta kriittisen ajattelun kehittämiseen
  • kannustaa oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään ja ottamaan kantaa taiteen keinoin