Kuvataiteen alkujuurilla

OPINTOJAKSO 3: KUVATAITEEN ALKUJUURILLA (10h)

Sisältö:

  • tutustutaan kuvataiteen historiaan keskustellen ja katsellen kuvia

 

Tavoitteet:

  • tukea oppilaan taidekäsityksen kehittymistä
  • kannustaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia
  • ohjata oppilasta tulkitsemaan visuaalista kult tuuria eri näkökulmasta
  • innostaa oppilasta pohtimaan kuvataidetta historiallisesta näkökulmasta