Lukuvuosi 2015-2016

Lukuvuoden Vihreä Lippu -teemat

Koulumme saavutti ns. kestävän tason keväällä 2015. Tämän ansiosta voimme toteuttaa aihekokonaisuuksia pidemmällä aikavälillä sekä syventää ja kerrata aiempina vuosina käsiteltyjä teemoja. Aikaisemmin teemoina ovat olleet jätteiden vähentäminen, vesi ja lähiympäristö.
Olemme valinneet näistä teemoista kaksi painotusalueiksi tänä vuonna: jätteiden vähentäminen ja vesi. Kiinnitämme siis lukuvuoden aikana huomiota lajitteluun, kierrätykseen, sekä pyrimme minimoimaan ruokajätteen määrän koulussamme. Opettelemme veden säästeliästä kulutusta ja käsittelemme puhtaan veden merkitystä sekä muita veteen liittyviä teemoja.