Yhteisöllinen äänimaisema - kielet ja kulttuurit kuuluviin

Korvat kuulolle ja ajatukset liikkeelle - äänimaisemia tekemään ja niistä nauttimaan

Mitä teemme?

Rakennamme pienryhmissä äänimaisemia yhdessä valituista, meille tärkeistä teksteistä. Ne voivat olla Suomi 100 -juhlavuonna katkelmia tunnetuista suomalaisista teoksista tai suomalaisten kirjailijoiden tekstejä. Tekstit voivat olla yhtä hyvin myös muutoin tärkeitä tai merkityksellisiä: jonkin kulttuuripiirin tekstejä tai itse kirjoittuja.

Mikä on äänimaisema?

Äänimaisema on tekstin pohjalta auditiivisesti synnytetty kuunneltava teos. Siinä yhdistyvät sanoihin kehon, ympäristön, instrumenttien tai digitaalisesti tuotetut äänet. Tavoitteena on laatia kuunnelman omainen äänitallenne, jossa kuuluu äänimaiseman tekijöiden kokemus ja tulkinta tekstistä. Sekä äänitallenne että alkuperäinen teksti tai linkki siihen liitetään tälle sivustolle muiden kuunneltavaksi. Äänimaisemia kootaan kevääseen 2017 asti. Sen jälkeen niihin liitetään tehtäviä, joiden avulla Suomen kouluissa voidaan viettää touko-/elokuussa 2017 Meidän ääni -päivää/viikkoa, jonka aikana tallenteita kuunnellaan yhdessä ja jatketaan kuuntelukokemuksia omassa ryhmässä (luokassa).

Miksi äänimaisemia tekemään?

Äänimaisemien tekeminen edellyttää elämyksellistä, yhteisöllistä lukutapaa, jossa teksti saa erilaisia merkityksiä. Lukijat liittävät tekstiin omia kokemuksiaan, tunteitaan, tulkintojaan, tietojaan ja käsityksiään asioista ja maailmasta. Eri lukijoiden (kokijoiden) tekstille antamista merkityksistä neuvotellaan ja niistä koostetaan yhteinen äänimaisema/-maisemia. Äänimaisematyöskentely kehittää monilukutaitoa monella tavoin:
- elämyksellistä ja analyyttista lukemista
- yhteisöllistä lukukokemusta
- tekstin muuntamista kirjoitetusta muodosta äänien varassa toimivaksi
- tekstin muokkaamista (tekstuaalista interventiota) tekstilajista tai sävystä toiseen.

Äänimaisemien suunnittelu, toteuttaminen ja kuuntelu edellyttävät ja samalla kehittävät monenlaisia kielellisiä ja viestinnällisiä taitoja:

 • tarkkaa kuuntelemista ja kuullun tulkitsemista sekä kielentämistä
 • eläytyvää lukemista, lukukokemuksen jakamista ja sanoittamista
 • yhteisöllisen merkityskokonaisuuden (äänimaiseman) rakentamista: ideointia, suunnittelua ja tulkintaa
 • erilaisten multimodaalisten merkityksenmuodostamiskeinojen tuottamista, valintaa ja yhdistelyä äänimaiseman muodostamiseksi.

Miksi koulussa kannattaa tehdä äänimaisemia teksteihin/tekstien pohjalta?

 • luetuista teksteistä tulee omaa pääomaa, mielekkyys lukea
 • äänimaisema avaa uusia näkökulmia tekstiin
 • kerronnallisuus kiehtoo; tarinallisuus oppimisen apuna
 • vaikeuksia tekstin tuottamisessa --> äänimaiseman kautta omien tunteiden ja merkitysten ilmaisu (eheä kokonaisuus)
 • äänimaisema tarjoaa luovaa tekemistä ja motivoi yrittämään
 • tunnetaidot kehittyvät, erityisesti tekstin ja äänten herättämien tai muiden ilmaisemien tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen
 • äänimaisematyöskentelystä hyötyvät monenlaiset oppijat (oppimistyylit): erilaisia aistikanavia käyttävät, toiminnalliset, sosiaalisista tilanteista oppivat
 • erittelevän, tarkan kuuntelemisen taidot harjaanutuvat
 • mielihyvän ja ilon kokeminen omasta luovasta tuottamisesta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä