Edustoren kirjatoimitukset

Edustore-kirjojen päivitys

Alakoulun kirjat päivitetty 28.1.18

Yläkoulun päivitetyt:
- biologia 28.1.18
- maantieto 28.1.18
- kotitalous 30.1.18
- englanti 30.1.18
- fysiikka 30.1.18
- kemia 30.1.18
- ruotsi 30.1.18
- saksan kielioppi 30.1.18
- uskonto 30.1.18 (kirjat olivat asennettu aiemmin väärin -- korjasin mutta vanhat jätetty omaksi kokonaisuudeksi)
- ohjelmointia matematiikkaan 7 28.2.18
- yhteiskuntaoppi 30.1.18
- opo-kirja ei ole päivittynyt sitten 31.7.17 --> ei tuotu uutta.
- historia-kirjat poistetaan?
- ohjelmointia luokalle 8 lisätty 
- lisämateriaalit asennettu väärin? Ei päivitetty vielä.