Perusopetuksen opetussuunnitelmapohja lukuvuodelle 2016-17

Ajankohtaista

ARVIOINNISTA (poimintoja valtakunnallisesta OPS:sta)

2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana sekä päättöarviointiin. Sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa noudatetaan arvioinnin yleisiä periaatteita. Arvioinn...

Tämä on pohja lukuvuoden 2016-17 opetussunnitelman laatimiseksi.

Tämän pohjan on opetussuunnitelman 22.12.2014 hyväksyttyjen perusteiden pohjalta muokannut Pedanettiin Valkeakosken kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Jorma Riikonen (p. 040 335 6200).

Tässä pohjassa valtakunnalliset tekstit on sijoitettu pääasiassa sivun oikean reunan kapeampaan sarakkeeseen (mobiilinäkymässä viivan alle) ja paikallisille teksteille on varattu keskellä oleva leveämpi sarake.

Kappaleiden otsikot valtakunnallisessa tekstissä on laadittu muokkausvaiheessa eikä niitä ole alkuperäisessä perustetekstissä. Niiden tarkoituksena on helpottaa halutun tiedon etsimistä ja niitä kannattaakin kunnassa muokata tarkoituksenmukaisiksi ja omaan käyttöön sopiviksi.

Paikallisesti päätettäviksi tarkoitetut kappaleet on merkitty esimerkiksi tekstillä "paikallinen tarkennus". Lisäksi niissä on kommentointimahdollisuus. Pohjaan on laadittu joitakin paikallisia malliosioita. Sellainen on esimerkiksi kurinpitosuunnitelma (katso oikea palsta). Mallien oikeampi paikka olisi kappaleessa "Hyvät käytännöt ja materiaalit".

Pohjan ajatus on, että alkuvaiheessa paikallisiin kappaleisiin kerätään kentältä olennaisia kysymyksiä ja ehdotuksia. Näiden pohjalta laaditaan sitten paikalliset tarkennukset. Ne voidaan laatia esimerkiksi usein kysyttyjen kysymysten muotoon (UKK, FAQ), toimintaprosesseiksi (esim. erityisen tuen päätöksen vaiheet) ja tukimateriaaliksi. Paikallisen opetussuunnitelman tulisi olla ennen kaikkea koulun käytännön toimintaa ohjaava rautalankamalli.