OPS2016 ongelmia ja ideoita

Tässä on mietitty, mitä se monialainen oppimiskokonaisuus tarkoittaa meidän neljän kunnan ops:ssa?

Kommentit

Kirsti tässä vieressä myös miettii, mitä seuraavaksi.
Olemme OPS2016 työpajassa Rovaniemellä (Kirsti, Lassi ja Asta) ke 15.4.2015.
1. Oppimis- ja toimintaympäristöt sekä työtavat muutoksessa.
Pedagoginen kävely:
Mikä muuttuu? Monialaiset oppimiskokonaisuudet on keskusteluttanut.
Opetuksesta tulee ohjauskeskeistä eli opettajan rooli muuttuu.
Vanhempien kanssa on arvokeskustelua , tuntijako on myös puhututtanut.
Digitaalisuus nousee esille entistä enemmän. Oppilaan rooli muuttuu vastuullisemmaksi.
Opettajista tulee digiosaajia? Yhteistyön lisääminen yli ainerajojen. Uusi ops on jo joissakin koulussa arkea, uusi sivistyskäsitys on hieno. Opettajia jää paljon ops-työn ulkopuolelle, miten heidät saadaan mukaan? Koulutuksen järjestäjän vastuulla on ops:n teko sekä ops-työn valvonta. Muuttuko ihminen ja mihin suuntaan?
Menee aikaa ennen kuin uusi ops toteutuu.
LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN (L1-L7)
MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET
ovat kaksi eri asiaa!
Oppimisympäristöt:
- digitaalinen
- luonto
- arkielämä (sidosryhmät, eri kulttuurit)
- luokan kalustus eli fyysinen ympäristö (luokan muunneltavuus eri oppiympäristöksi)
- TET-jaksot
- oppilaat mukaan koulun/luokan suunnitteluun
- ulos luokasta!

Luku 4. Oppimisympäristöt tulee kirjata myös oppiainekohtaisesti! Tämä on normi.
Työtapojen valinta ja käyttö tulee myös kirjata oppiainekohtaisesti. Tämä on normi.
Tahtotilalla saadaan paljon aikaan! (Keisala)
Työtavat:
- toiminnallinen oppiminen
- asiantuntijat käyttöön, jotka syventävät opittavaa asiaa
- erilaisia työtapoja
- liikkuva koulu
- isot leikittävät pieniä
- liikuntapäivät
- opetuksen eheyttäminen
- draama, Tapio Tuominen: Lentoon!
- pelit, pelillisyys
- kaikenlaiset pelir opetuksessa (pelit, jotka liittyvät opetettavaan ainekseen
- opettajien on vaan hypättävä keskeneräiseen!
OPETUKSEN
- "ubiikkius" (opetuksen kaikkiallisuus)
- kiinnostavuus
- LAITTEIDEN KÄYTTÄMISESTA LAITTEIDEN HYÖDYNTÄMISEEN


EHEYTTÄMINEN - MITÄ JA MITEN?
- esiopetus perustuu koko ajan oppimiskokonaisuuksiin (normi)
- perusopetuksessa vähintään yksi/lukuvuosi monialainen oppimiskokonaisuus (huom! OPH; katso paikallisen työn tuki)
- ilmiökeskeinen oppiminen
- tiedonalakohtainen eheyttävä opetus
- miten laaja-alainen oppiminen toteutuu rakennettaessa monialaisia oppimiskokonaisuuksia?

Monialaiset oppimiskokonaisuudet lienee hyvä laatia kuntakohtaisesti lukuvuosittain ja määritellä ne koulujen vuosisuunnitelmissa.
Vai, mitä mieltä olette?
Kyllä näin, sillä kunnissa on eri käytäntöjä koulun vuosisuunnitelmassa.
Lukuvuodessa pitää suunnitella, toteuttaa ja järjestää vähintään yksi oppimiskokonaisuus jokaiselle oppilaalle. Paikallisesti päätetään, mitkä oppiaineet milloinkin. Suunnitteluun on otettava oppilaat mukaan.
Tämä monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat selkeästi kuntakohtaisesti sovittavia, vaikka muu aines, mm. oppiainesisällöt tehdään seutukunnallisesti.
Kirjassa Tampio & Tampio, "Ulos oppimaan! Sata ideaa ulko-opetukseen" on hyviä vinkkejä, mitä kaikkea uuden opsin mukainen ulos luokasta oppimaan voisi olla.
Liikunnan ops:n tekijöille:
Hyvinvointi ja toimintakyky osana uutta ops:aa eli liikuntaa lähestytään kansanterveydellisestä näkökulmasta.
OPS2016 Liikunta:
Kunnon ja liikehallinnan testaamisesta toimintakyvyn mittaamiseen ja palautteenantoon.

Lähtökohtana on koululaisen selviytyminen arjen tehtävistä.
Liikunnanopettajat ja liikuntaa opettavat toteuttavat kouluissa fyysisen toimintakyvyn mittaukset liikuntatuntien aikana. Koulun tehtävänä on koota tiedot ja liittää ne osaksi asetuksessa säädettyjä 5. j a 8. luokkien laajoja terveystarkastuksia. Tämä tulee olemaan normi.
OPS2016 Liikunta:
Kunnon ja liikehallinnan testaamisesta toimintakyvyn mittaamiseen ja palautteenantoon.

Lähtökohtana on koululaisen selviytyminen arjen tehtävistä.
Liikunnanopettajat ja liikuntaa opettavat toteuttavat kouluissa fyysisen toimintakyvyn mittaukset liikuntatuntien aikana. Koulun tehtävänä on koota tiedot ja liittää ne osaksi asetuksessa säädettyjä 5. j a 8. luokkien laajoja terveystarkastuksia. Tämä tulee olemaan normi.
Yhteisöllisen oph-ryhmän tehtävänä on käsitellä huolta aiheuttavat tapaukset.

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä