Erityiset suunnitelmat (paikallisesti pohdittavaa)

Suunnitelma kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista
Voi olla järkevää, että tämä lain edellyttämä suunnitelma tehdään suoraan osaksi opetussuunnitelmaa kohtaan 5.3. Koska suunnitelman tarkoituksena on yhdenmukaistaa käytäntöjä, lienee koulukohtaisten tarkennusten sallimisessa olla varovainen.

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma
Myös tämä lain vaatima suunnitelma lienee hyvä tehdä suoraan osaksi opetussuunnitelmaa. Se voidaan tehdä pääosin kaikille kouluille yhteisenä ja tarkentaa sitten tarvittaessa koulukohtaisesti. Koulukohtaiset tarkennukset voidaan sijoittaa samaan dokumenttiin yhteisen osan kanssa. Oppilashuolto käsitellään luvussa 8.

Koulun ohjaussuunnitelma
Kannaisikohan tämäkin laatia kunnallisesti. Koulut tekisivät sitten tarvittaessa koulukohtaiset tarkennukset. Perusteissa suunnitelma on jaettu 1-2, 3-6 ja 7-9 vuosiluokille. Suunnitelmasta tarkemmin vastaavissa sisältöosuuksissa.

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Tämä laista johtuva suunnitelma on osa koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Suunnitelmasta tarkemmin kohdassa 8.5.

Kriisisuunnitelma
Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa suunnitellaan myös osana koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa niin, että se toimii yhteen koulun kiinteistökohtaisen pelastussuunnitelman kanssa. Suunnitelmasta tarkemmin kohdassa 8.5.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Tämä lain edellyttämä suunnitelma kannattanee linkittää opetussuunnitelmaan. Menettely riippuu siitä, missä muodossa suunnitelma on julkaistu. Linkittäminen voidaan tehdä esimerkiksi opetussuunnitelman kohtaan 1.2. tai 8.4. Kuntatason opiskeluhuoltosuunnitelma laaditaan osaksi tätä suunnitelmaa (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki § 12).

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä