Opetussuunnitelmaprosessi osana lukiokoulutuksen jatkuvaa kehittämistä


Peda.net-kouluverkon tarjoaman opetussuunnitelmatyökalun avulla opetusuunnitelmaprosessi toteutetaan samassa ympäristössä, minne rakentuu lopullinen opetussuunnitelma.

Tarjoamamme malli mahdollistaa
 • jatkuvan kehittämisen periaatteen.
 • yhteisöllisen toimintakulttuurin mukaan tuomisen OPS-prosessiin.
 • laaja-alaisen osaamisen globaalin hyödyntämisen. Mukaan prosessiin voidaan ottaa helposti oppilaat, huoltajat, yrityselämä sekä kollegat eri puolilla maailmaa.
 • oppimisen ja opiskelun suunnittelun valmiin opetussuunnitelman pohjalta.
 • monipuoliset yhteisölliset työkalut prosessin eri vaiheisiin.
  • Nykyaikaiseen opetusuunnitelmaan kuuluu olennaisesti myös visuaalisuus. Videoilla ja kuvilla voidaan havainnollistaa opetussuunnitelman sisältöjä.
 • Arvioinnin liittäminen OPS-prosessiin tukee OPS:n käyttöä opiskelun arjessa.
 • Oppimateriaalien muokattavuus koulun omaan opetussuunnitelmaan on uuden OPS:n hengen mukaista.

Peda.netin tarjoama opetussuunnitelmapohja mahdollistaa prosessinomaisen työskentelyn. Opettajat voivat tehdä vaivattomasti yhteistyötä keskenään keskustellen, kommentoiden ja reflektoiden toistensa kanssa opetussuunnitelman sisällä.
 • Oppiaineista voidaan helposti kopioida tai siirtää moduuleita haluttuun paikkaan opetusuunnitelmassa ja rakentaa erilaisia oppimiskokonaisuuksia.
 

YHDESSÄ OLEMME VAHVEMPIA!
Avainsanat:
 • Oppainerajat ylittävä yhteisöllisyys
  • uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti
 • Oppilaitosrajat ylittävä yhteisöllisyys.
  • Mahdollistaa myös oppilaiden, huoltajien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden mukaan ottamisen OPS-prosessiin.
 • Visuaalisuus ja havainnollisuus.
  • Mahdollistaa kuvien, videoiden ja muiden tiedostojen lisäämisen opetussuunnitelmaan.
 • Jatkuva kehittäminen (Kts. alla olevaa tekstiä).
Valmis opetussuunnitelmapohja kopioidaan nappia painamalla lopulliseksi ja hyväksyttäväksi versioksi.
 • Kopioidusta sisällöstä lähtee pois kaikki prosessinaikaiset keskustelut, kommentoinnit ja peukutukset.
 • Alkuperäinen pohja jää oppilaitokselle edelleen prosessityövälineeksi jatkuvan kehittämisen idealla. Sitä voidaan edelleen kehittää ja päivittää. Tarvittaessa se voidaan uudelleen kopioida hyväksyttävään muotoon.
  • Alkuperäistä pohjaa käytetään monissa kunnissa myös materiaalipankkina. Sinne voidaan oppilaitoksen niin halutessa kerryttää sisältöjä oppimisen ja opetuksen tueksi.
 • Mikäli tarvetta on, OPS:sta voidaan koska tahansa ottaa myös PDF-versio.


Tekniset työvälineet:
 • Opetussuunnitelman pohjana ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet.
 • Oppiaineista voidaan helposti kopioida tai siirtää moduuleita haluttuun paikkaan opetusuunnitelmassa ja rakentaa erilaisia oppimiskokonaisuuksia.
 • Jokaisen valtakunnallisen/paikallisen tekstiosuuden lopussa on kommentointimahdollisuus. Päätöksen siitä, kuka voi kommentoida mitäkin osaa opetussuunnitelmasta, tekee koulun edustaja.
 • Jokaiselle OPS:n sivulle voidaan ottaa käyttöön mikä tahansa Peda.net-kouluverkon työkaluista. Hyviä työkaluja ovat mm. ryhmämuistio, keskustelualue, ilmoitustaulu ja kalenteri.
 • Lomaketyökalulla voidaan tehdä avoin kysely kirjautumattomille henkilöille suoraan opetussuunnitelmaan mille tahansa sivuille. Tämä mahdollistaa oppilaiden ja huoltajien sekä kaikkien muidenkin ulkopuolisten asiantuntijoiden helpon mukaan ottamisen suunnitteluprosessiin. Tästä voisi olla esimerkkinä vaikkapa paikallinen yrityselämä tai eri oppilaitokset.
 • Opetussuunnitelman eri osiin on helppo liittää kuva- ja videomateriaalia sekä upottaa ulkopuolisissa palveluissa tehtyjä esityksiä (PP, SWAY, Prezi, jne.)
  • Erityisen hyvä työväline OPS-prosessin ja ylipäätään opetussuunnitelman selkiyttämiseen ja elävöittämiseen on ThingLink.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä