TE1

Opintojakson itsearviointia:

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

Arvioi ajan käyttösi tällä opintojaksolla (valitse parhaiten omaa toimintaasi kuvaava vaihtoehto):Arvioi tehtyjen tehtävien määrä opintojakson aikana:

Opintojakson aikaiset palautettavat tehtävät:

Mikä oli arvosanatavoitteesi opintojaksolle?

Täyttyikö arvosanatavoitteesi?Avointa pohdintaa:
Oppimistavoitteita, joita minulla on/oli tämän kyseisen opintojakson suhteen (ei arvosanatavoite, vaan taitotavoite)?


Olen saanut opettajalta ohjeita, kommentteja, palautetta, joka on auttanut minua ymmärtämään, mitä minun tulisi vielä harjoitella. Katsoin nämä kohdat vielä huolella läpi.Millaista:


Omat opintojaksolle asettamani tavoitteet täyttyivät?Jos eivät, miksi luulen näin käyneen?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

Terveys voimavarana (TE1)

Moduulissa luodaan kokonaiskuvaa ihmisen voimavaroista, terveyden edistämisestä sekä terveyttä määrittävistä tekijöistä, niiden yhteyksistä ja vaikutusmekanismeista. Lisäksi syvennetään ja laajennetaan perusopetuksen aikana hankittua ymmärrystä elintapojen merkityksestä terveydelle ja arvioidaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, perheessä ja lähiyhteisöissä.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
  • pystyy kuvailemaan ja jäsentelemään keskeisiä ihmisen voimavaroja ja terveyttä määrittäviä tekijöitä sekä analysoimaan niiden yhteyksiä ja vaikutusmekanismeja terveyteen
  • osaa selittää erilaisten terveyskulttuurien ilmiöiden muodostumista ja arvioida niiden merkitystä terveydelle sekä soveltaa keskeisiä sosiaalipsykologisia malleja ja teorioita elintapojen omaksumisen selittämisessä
  • tunnistaa omiin elintapoihinsa vaikuttavia tekijöitä ja pystyy arvioimaan elintapavalintojen merkitystä omalle ja lähiympäristön terveydelle sekä antamaan perusteltuja ehdotuksia siitä, miten terveyttä edistäviä elintapoja voidaan ylläpitää ja vaarantavia ehkäistä.

Keskeiset sisällöt

Terveyden kokonaisvaltaisuus
  • terveyttä määrittävät keskeiset tekijät ja niiden vaikutusmekanismit
  • terveyttä ja elintapoja selittävät keskeiset sosiaalipsykologiset teoriat ja mallit: suunnitellun käyttäytymisen teoria, sosiaalis-kognitiivinen teoria, terveysuskomusmalli, muutosvaihemalli
  • terveyskulttuurisia ilmiöitä: terveyden arvostamisen ja käyttäytymisen välinen ristiriita, medikalisaatio ja terveyteen sairastuminen, elintapoihin puuttuminen, uskomus- eli vaihtoehtohoidot
Kehon ja mielen hyvinvoinnin keskeiset perusteet
  • terveyttä edistävä ravinto, liikunta, lepo, uni sekä painonhallinta
  • seksuaalisuus, seksuaaliterveys, seksuaalioikeudet
  • mielenterveyttä suojaavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät, stressi ja kriisit mielenterveyttä kuormittavina tekijöinä, keinoja kuormituksen hallintaan
  • opiskeluhyvinvointi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä