Hankasalmen esiopetussuunnitelma

Esiopetuksen OPS

Hankasalmen esiopetussuunnitelma noudattaa valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita rakenteeltaan ja käsittelyjärjestykseltään. Paikalliset tarkennukset on kirjoitetttu tummennetulla fontilla ja ne löytyvät kohdista -paikallisesti päätettävät asiat.
Valtakunnallinen perusteteksti on pääosin sijoitettu oikealla olevaan kapeaan palstaan (ei mobiilissa).

Käytössä oleva esiopetussuunnitelma löytyy kunnan verkkosivuilta ja peda.netistä.

Kaikki esiopetusyksiköt ovat osallistuneet opetussuunnitelman valmisteluun. Esiopetussuunnitelma on laadittu esiopettajien kesken ja sidosryhmien (varhaiskasvatus, perusopetus, erityisopetus, terveystoimi) kanssa on tehty yhteistyötä. Esiopetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään tarpeen mukaan.
Esiopetuksen henkilöstö vastaa esiopetussuunnitelman päivittämisestä. Lapsilta ja huoltajilta voidaan pyytää arvioita ja ehdotuksia sen kehittämisessä.

Syksyllä esiopetuksen alkaessa esiopettajat tiedottavat esiopetussuunnitelmasta ja ajankohtaisista asioista huoltajille ja pyydettäessä sidosryhmille.

Esiopetussuunnitelmatyötä ja sen sisällöllistä kehittämistä seuraa työryhmä, johon kuuluvat kaikki esiopettajat sekä ne erityisopettajat ja alkuopetuksen opettajat, joiden ryhmissä on esiopetusoppilaita ja tarvittaessa varhaiskasvatuspäällikkö.


Työskentelyvaihe
Valittu rakenne perustuu ajatukseen, että työskentelyvaiheessa valtakunnallinen perusteteksti on pääosin sijoitettu oikealla olevaan kapeaan palstaan (ei mobiilissa). Keskellä olevaan leveämpään palstaan kerätään työskentelyvaiheessa kentältä tulevia kysymyksiä ja ehdotuksia. Sitä varten näissä kentissä on kommentointimahdollisuus.
Viimeistelyvaihe
Viimeistelyvaiheessa kentän kysymyksistä ja ehdotuksista kootaan lopullinen paikallinen opetussuunnitelma. Osa valtakunnallisesta tekstistä voidaan siirtää paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan. Pedanetissa tekstien, kenttien ja sivujen paikkoja onkin helppo siirrellä. Tekstejä voidaan helposti yhdistellä tai hajottaa vieläkin pienempiin osiin. Sivuja voidaan vähentää tai lisätä ja niiden järjestystä sekä sijaintia muuttaa.
Jatkuva prosessi
Keskeisenä ajatuksena on, että käytössä on jatkuvasti työversio, jota päivitetään lukuvuoden aikana. Sen lisäksi käytössä on voimassa oleva versio, joka on paikallisesti lukuvuosittain hyväksytty ja sen jälkeen lukittu. Voimassa olevista versioista muodostuu hiljalleen arkisto, josta aikaisempien lukuvuosien versiot tarvittaessa löytyvät. Näin opetussuunnitelman päivittämisestä syntyy oikeasti jatkuva prosessi.

Millainen on hyvä opetussuunnitelma?
Sellainen, jota käytetään.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä