Äänekosken kaupungin Esiopetuksen opetussuunnitelma (Käsitelty lautakunnassa 16.6.2017)

Äänekosken esiops 2016

Paikallinen esiopetustyö

Pohjana Äänekosken esiopetussuunnitelmatyössä ovat toimineet mm.seuraavat:

  • VESO-päivä 4.10.2014 yhdessä Äänekosken ja Saarijärven perusopetuksen kanssa. Luennoitsijana mm. tulevaisuustutkija Ilkka Halaja.
  • pedagogiset kahvilat eri teemojen ympärillä:
  • 29.9.2014 (monilukutaito ja tieto-ja viestintätekninen osaaminen, lapsi toimijana ja osallisuus sekä lapsen vaikutusmahdollisuudet, arviointi, oppimisympäristö-ja toimintakulttuuri, arvoperusta ja oppimiskäsitys ja tavoitteet ja velvoitteet)
  • 24.3.2015 (tarinalliset menetelmät. Ipad –työskentely)
  • 28.4.2015 (teematyöskentelyä ryhmissä, lapsen osallisuus)
  • 27.8.2015 (esiopetuskyselyn esittely ja kommentoinnit. Uuden opetussuunnitelman henki)
  • kysely kaikille esiopetuksen vanhemmille Äänekoskella 14.9-4.10.2015.
  • pedagogiset kahvilat 2016 eri teemojen pohjalta: 14.1.2016 ( Äänekosken esiopetuksen liikunta-ja kulttuuri), 26.1.2016 (esiopetussuunnitelman arvot ja oppimiskäsitys), 23.2.2016 (suunnitelman läpikäyntiä sekä kolmiportainen tuen malli ja esiopetuksen vuosikello)