Arviointipohjat

Arviointipohjien luominen, julkaiseminen ja käyttörajoitukset

Arviointipohjia voi tehdä mille tahansa päätasoksi tai välitasoksi määritellylle sivulle. Huomaa kuitenkin, että OmaTilassa arviointipohjia ei voi luoda.

Arviointipohjiin määritellään tavoitteet ja tavoitteen täyttymiseen johtavat kriteerit. Organisaatiossa (esim. kunta) voi olla käytössä yhteiset arviointipohjat, joita kaikki opettajat hyödyntävät. Tämän lisäksi opettajat voivat luoda halutessaan omia arviointipohjia. Yhteiset pohjat voivat yhtenäistää arviointikulttuuria arvioinnin tapahtuessa kaikille yhteisten tavoitteiden ja kriteerien perusteella. Seuraavassa käydään läpi kohta kohdalta arviointipohjan luominen.

1. Arviointipohjan luominen aloitetta navigointipalkin alareunassa olevasta Arviointipohjat-linkistä. Jos kyseinen linkki ei ole näkyvissä, ei sivua ole määritelty päätasoksi, eikä sille voi lisätä arviointipohjia.


2. Klikkaa Arviointipohjat-linkiä aukevassa näkymässä Luo uusi pohja -painiketta.


3. Anna arviointipohjalle kuvaava nimi. Esimerkissä on uimataidon tavoitetaulukko, arviointipohjan nimen tulisi kuvata sen sisältämiä tavoitteita eli mitä kokonaisuutta arvioidaan. Tämä voi olla esimerkiksi oppiaine. Tallenna.


4. Lisää arviointipohjaan tavoite tai tavoitteita klikkamalla + Lisää tavoite -linkkiä.


5. Esimerkissä tavoitteet ovat uimataitomerkkejä (kuvassa Varhaistaitomerkki), joiden suorittamiseksi tulee täyttää tietyt ennalta määrätyt kriteerit. Tavoitteet voiva olla esim. OPSn tavoitteita, kurssi (lukio-opetuksessa) tai projekti. Yhdessä arviointipohjassa voi olla useita tavoitteita. Tavoitteille lisätään kriteereitä klikkaamalla Lisää kriteeri -painiketta.


6. Määrittele kriteeri selkeästi. Jos arviointipohjaa hyödynnettään oppijoiden itsearvioinnissa, on hyvä pyrkiä käyttämään kieltä, jonka arvioinnin kohde ymmärtää. Uimataitoa koskien kriteeri voi olla muotoa "Osaan kastautua" tai "Osaan kastaa korvat selkäuintiasennossa". Voit muokata tai poistaa kriteereitä halutessasi.


7. Lisättyäsi tavoitteet ja kriteerit tallenna arviointipohja. Lopputulos voi näyttää vaikka tältä. Esimerkin arviointipohjaan (Uinnin tavoitetaulukko) on lisätty vain yksi tavoite (Varhaistaitomerkki), jossa on seitsemän kriteeriä. Halutessasi voit lisätä uusia tavoitteita tai järjestää olemassa olevia tavoitteita uuteen järjestykseen (kuvassa numero 1). Yksittäisen tavoitteen kriteerejä voit muokata tai järjestellä myös (kuvassa numero 2).


8. Kun pohja on valmis, se tulee julkaista. Klikkaa siis Arviontipohjan julkaiseminen -painiketta. Huomaa, että et voi arviointipohjan julkaisemisen jälkeen enää poistaa jo luotuja tavoitteita ja kriteereitä. Uusia tavoitteita tai kriteerejä voit lisätä tai korjata olemassa olevien tavoitteiden ja kriteerien kirjoitusasua, mutta kokonaan niitä ei voi enää julkaisemisen jälkeen poistaa.


9. Käyttörajoitukset. Arviointipohjissa voi määritellä ketkä voivat hyödyntää niitä opettajan roolissa. Oletuksena arviointipohjia voivat hyödyntää sivujen ylläpitäjiksi määritellyt käyttäjät. Jos arviointipohjien käyttöä halutaan rajoittaa vai tietyille henkilöille, voidaan se tehdä Arviointipohjat näkymässä (pääset näkymään kuvassa numerolla 1 merkittyä linkkiä klikkaamalla) Käyttörajoitukset (kuvassa numero 2) linkkiä klikkaamalla.


10. Jos valitset rajatun käyttöoikeuden, voit lisätä ns. luotettuja opettajia + Lisää käyttäjiä -linkin avulla. Jos arviointipohjien käyttöoikeudeksi valitaan yksinkertaistettu oikeus, on tällöin Peda.net sivujen ylläpitäjiksi määritellyillä henkilöillä oikeus hyödyntää arviointipohjaa opettajan roolissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä