Välikylän koulu

Koulun henkilökunta ja yhteystiedot

Koulun puhelinnumero 040 344 7545
1-2lk Elisa Saukko
3-4lk Paula Somero
5-6lk Vesa Suhonen, rehtori 040 344 7546
Juha Rapinoja, koulunkäynninohjaaja
Marjo Laukka (englannin opetus 5-6 lk)
Erityisopettaja Marika Hannula 040 344 7385
Keittiö, Hannele Saviluoto 040 344 7547
Kuraattori, Mari Koutonen 040-3447325
Terveydenhoitaja, Sari Pihlajaniemi 08-4196509

Koulun osoite
Koulunmäki 31A
85540 NIVALA