VALINTAA TUKEVA KOULUTUS/ UTBILDNING SOM STÖDER VALET