ENA3

ENA3: Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015)

Kieliopista käsitellään substantiivien yksikkö ja monikko, artikkelien käyttö sekä genetiivi.

Oppikirja:
Insights Course 3 (Otava)
ISBN: 978-951-1-28853-4

Digikirja:
48 kk: 978-951-1-29794-9
6 kk: 978-951-1-30200-1