Esiopetuksen tehtävä ja tavoitteet

Esiopetuksessa tuetaan, seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia ja hänen tietojensa ja taitojensa kehittymistä tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatus, siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lasten kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti ja joustavasti lasten tarpeista lähtevän kokonaisuuden. Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja mahdollisesti ilmenevien vaikeuksien ehkäisemisessä.

Esiopetus on tavoitteellista toimintaa. Lasten osaamistasolle ei opetussuunnitelmassa aseteta yhteisiä tavoitteita. Opettaja keskustelee kunkin lapsen huoltajan kanssa tämän yksilöllisistä kasvun ja oppimisen tavoitteista ja ottaa ne huomioon opetusta suunniteltaessa sekä oppimisympäristöjä kehitettäessä.

Tavoitteellisuuden lisäämiseksi opettaja voi yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa laatia kullekin lapselle oppimissuunnitelman. Oppimissuunnitelma on laadittava, mikäli lapsi saa tehostettua tukea. Erityisen tuen piirissä oleville lapsille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Kasvun ja oppimisen tuen sekä oppilashuollon järjestämisessä tehdään tarvittaessa yhteistyötä monialaisesti.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä