Myrskylän koulu

Yhteystiedot

Osoite: Mestarintie 3, 07600 MYRSKYLÄ Esiluokanopettaja Sanna Majaniemi 0400-987835
Sähköposti: vesa.karjalainen@myrskyla.fi 1.lk Laura Tukonen 040-6870486
  kirkonkylankoulu@myrskyla.fi 2.lk Maiju Pöysti-Räsänen 040-6870488 
opettajat: etunimi.sukunimi@myrskyla.fi 3.lk Heljä Karjalainen 040-6870484
    4.lk Maria Marjalahti 040-6870487
Puhelin: rehtori Vesa Karjalainen 040-5762853 5.lk Anne Pinta 040-6870485
  opettajat 044-7313832 6.lk Vesa Karjalainen, rehtori, 040-5762853
  keittiö 044-7315851  
  esiopetus 0400-987835 Tuntiopettaja Suvi Hosiaisluoma 044-7219742
  Iltapäivätoiminta 0400-329638
Esikko 040 540 7430
Erityisopetus Tero Ylevä 040-7339800
  Myrskylän Wilma: Erityisopetus (pienryhmäope) Jaana Lindstedt-Jäppilä 040-6870489
  https://myrskyla.inschool.fi/  

Yleistä

Myrskylän koulu on kymmenopettajainen alakoulu Myrskylän kunnan keskustassa. Myrskylän koulu on kunnan ainoa koulu. Oppilaita koulussamme on 122. Näistä 12 on esiluokan oppilaita.

Myrskylän koulu aloitti syyslukukauden 2021 täysin uudessa koulurakennuksessa. Myrskylään on rakentunut turvallinen ja terveellinen hirsikoulu. Koulumme sijainti on samalla keskeinen, mutta myös luonnonläheinen. Kahdensadan metrin säteellä koulustamme sijaitsee kirjasto, urheilukenttä, jääkiekkokaukalo, järvi ja metsät, joten erilaisia opetusjärjestelyjä on joustavaa rakentaa myös luokan ja koulun ulkopuolelle.

Myrskylän koulu on aktiivinen ja ajanmukainen alakoulu. Koulumme arvot antavat suuntaviivat, joiden mukaan pyrimme koko kouluyhteisön voimin luomaan jokaisesta koulupäivästä "hyvän koulupäivän". Yhteisöllisyyteen pyritään monin keinoin, joita on opetussuunnitelmamme täsmentää. Oppilaiden osallistaminen monipuolisesti, työskentely yli luokkarajojen sekä yhteisöllinen ja turvallinen ilmapiiri luovat olosuhteet, joiden myötä toimintakulttuuria voi kehittää koko kouluyhteisön voimin. Vuorovaikutustaitojen opettaminen ja harjoittelu tähtää tilanteeseen, jossa "yhteispeli" on luontevaa. Oppilailla tulee olla aidosti tunne, että he voivat vaikuttaa koulun arkeen. Vaikuttamista voi harjoitella sekä oman luokan arjessa, että oppilaskuntatoiminnassa. Opettajat toteuttavat luokissa sellaisia sisältöjä ja työtapoja, joissa osallisuus toteutuu. Oppilaiden tulee olla tietoisia omista velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan (koulun säännöt), jotta yleistä järjestystä, ilmapiiriä ja turvallisuutta voidaan kehittää.

Uusi koulu Myrskylään!

Myrskylän kunnanvaltuusto päättikokouksessaan 14.10.2019 yhteensä 640000 euron lisämäärärahan myöntämisestä alun perin 1.10.2018 hyväksymälleen Myrskylän hirsikoulu-liikuntahallihankkeelle. Myrskylän uuden hirrestä rakennettavan koulurakennuksen ja liikuntahallin suunnittelu-ja rakennusurakka kilpailutettiin kunnanvaltuuston 1.10.2018 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti kuluvan vuoden keväällä. Koska rakennushankkeeseen ei saatu määräajassa tarjouksia, kunta siirtyi hankintalain mahdollistamaan suorahankintaneuvotteluihin potentiaalisten rakennusliikkeiden kanssa.

Kesän ja syksyn 2019 aikana kunnan hallinnosta, eri palvelualueilta sekä ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva monialainen työryhmä neuvotteli rakennusliike Jatke Oy:n kanssa hankekokonaisuudesta, joka käsittää painumattomasta hirrestä yhteen tasoon rakennettavat 150 oppilaan koulurakennuksen ja liikuntahallin. Kouluun tulevat ajanmukaiset opetus- ja muut tilat esiopetuksesta kuudenteen luokkaan.Opetuskäytön lisäksi koulun ja liikuntahallin tilat tarjoavat nykyaikaisen ja valoisan ympäristön kuntalaisten, yhdistysten ja muiden sidosryhmien käyttöön. Arkiturvallisuus korostuu puolestaan rakennusten suojaavassa sijoittelussa sekä teknisissä ja materiaalivalinnoissa, kuten liimattomissa kumimatoissa,ovien sähkölukituksissa ja tilakohtaisessa ilmanvaihdossa. Hankkeen kokonaishinta muuttui yleisten rakennuskustannusten nousun ja kohteen maanrakennustöiden vaikutuksesta.

Hankekokonaisuus rakennettiin nykyisen Myrskylän koulun tontille siten, että uudisrakennukset sijoittuvat alueen etelälaidalle, Mestarintien varteen,piha- ja pelikenttäalueiden jäädessä suojaisemmalle Pussilantien puolelle. Kunta ja Jatke Oy sopivat SR-urakkasopimuksen ja valmistelivat rakennustöiden aloituksen. Rakennustyöt alkoivat keväällä 2020 jatkuen 2021 loppuun, jonka aikana purettiin nykyiset koulurakennukset ja syksyn aikana viimeistellään piha-alue. Oppilaat siirtyivät uuteen kouluun syyslukukauden alkaessa vuonna 2021.

Hankkeen nettisivut ja blogi löytyvät täältä:

https://myrskyla.fi/palvelut/varhaiskasvatus-koulutus/uusi-hirsikoulu-ja-liikuntahallihanke/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä