Kirkonkylän koulu

Uusi koulu Myrskylään!

Myrskylän kunnanvaltuusto on syksyllä hyväksynyt hankesuunnitelman uuden koulun sekä liikuntahallin rakentamiseksi.

Kirkonkylän koulu on laajan peruskorjauksen ja lisärakentamisen tarpeessa. Koulu kärsii tilanpuutteesta sekä puutteellisista opetustiloista (käsityö, erityisopetus, eriyttäminen, ryhmätyötilat..). Oheistiloista eteiset ja käytävät ovat ahtaat, varasto- ja sosiaalitiloja puuttuu ja oppilashuollolle ei ole riittäviä tiloja. Lisäksi koulun tilat eivät täytä nykyaikaisen koulun kriteerejä (tilojen monikäyttöisyys, oppimisympäristön muunneltavuus, tilaa opiskella rauhassa yksin ja yhdessä).

Edellä mainitut asiat ratkaistaan rakentamalla kokonaan uusi koulu. Tällä hetkellä (tammikuun 2019 loppupuolella) ollaan siinä vaiheessa, että tarjouskilpailuasiakirjat on julkaistu, väliaikaisia (rakennusaikaisia) liikenne- ja piharatkaisuja suunnitellaan sekä selvitellään mm. uuden koulun kalustamista. Mikäli aikataulussa pysytään rakentamisvaiheeseen päästään kuluvan vuoden syksyllä.

Ensimmäisessä vaiheessa (2019-2020 rakennetaan varsinaisen koulun tilat.Toisessa vaiheessa 2021-2022 koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan liikuntatilat. Uuden koulun sijainti koulun tontilla on sellainen, että nykyisissä opetustiloissa voidaan opiskella siihen asti kun uusi koulurakennus on valmis. Vanhat koulurakennukset puretaan siinä vaiheessa kun aloitetaan liikuntahallin rakentaminen. Koulun rakentamiseen liittyy kiinteästi uuden koulun piha, josta suunnitellaan viihtyisä, monipuolinen ja toimiva lähiliikuntapaikka.

Yhteystiedot

Osoite: Mestarintie 3, 07600 MYRSKYLÄ Luokkapuhelimet
Sähköposti: vesa.karjalainen@myrskyla.fi 1.lk Anne-Marjukka Kankkunen 040-6870488
  kirkonkylankoulu@myrskyla.fi 2.lk Heljä Pönkkö 040-6870484
opettajat: etunimi.sukunimi@myrskyla.fi 3.lk Anne Pinta 040-6870485
    4.lk Laura Tukonen 040-6870486
Puhelin: opettajat 044-7313832 5.lk Henna Holma 040-6870487
  rehtori 040-5762853 6.lk Vesa Karjalainen 040-5762853
  keittiö 044-7315851 Pienryhmä Johanna Mäki 040-6870489
  esiopetus 0400-987835 Erityisopetus Tero Ylevä 040-7339800
  Iltapäivätoiminta 0400-329638
Esikko 040 540 7430
Esiluokanopettaja Sanna Majaniemi 0400-987835
  Myrskylän Wilma: Resurssiopettaja Suvi Hosiaisluoma
  https://myrskyla.inschool.fi/  

Yleistä

Myrskylän kirkonkylän ala-aste on kymmenenopettajainen koulu Myrskylän kunnan keskustassa. Kirkonkylän koulun on kunnan ainoa alakoulu. Oppilaita koulussamme on 155. Näistä 25 on esiluokan oppilaita.

Koulu koostuu kahdesta erillisestä koulurakennuksesta. "Vanha" koulu on rakennettu 50-luvulla. Tässä kolmikerroksisessa rakennuksessa toimii kaksi luokkaa (1. ja 4.luokka.), tekstiilityöluokka sekä erityisopetus. Muu toiminta tapahtuu uudemman koulun puolella. Myös esiopetustila on uudemman koulun puolella (käynti Pussilantien kautta). Tämä uudempi koulu on valmistunut vuonna 1978. Koulumme sijainti on samalla keskeinen, mutta myös luonnonläheinen. Kahdensadan metrin säteellä koulustamme sijaitsee kirjasto, urheilukenttä, jääkiekkokaukalo, järvi ja metsät, joten erilaisia opetusjärjestelyjä on joustavaa rakentaa myös luokan ja koulun ulkopuolelle.