Verkkokurssi 5

Verkkokurssi 5

Tervetuloa venäjän verkkokurssille!
Olet jatkamassa venäjän kielen opiskelua.
Kurssilla kerrataan ja opiskellaan uutta.
Kurssilla on 12 opintoviikkoa/36 tuntia. Jokaisella viikolla on kielioppia ja siihen liittyviä tehtäviä.
Kurssilla käsitellään mm. adjektiivien ja adverbijen vertailuasteita, partisiipeja ja gerundeja.