Merijärven esiopetuksen opetussuunnitelma

Esiopetuksen uusi opetussuunnitelma

Sivistyslautakunta on hyväksynyt Merijärven kunnan uuden esiopetuksen opetussuunnitelman 19.5.2016 (§19).

Esiopetuksessa ja vuosiluokilla 1-6 siirrytään uusien perusteiden mukaiseen opetussuunnitelmaan 1.8.2016. Yläkoulun vuosiluokat siirtyvät siihen sen jälkeen lukuvuosittain vuosiluokka kerrallaan. Kuudennet vuosiluokat voivat siirtyä ympäristöoppiin vasta 2017-18.

Viralliset valtakunnalliset perusteet löytyvät Opetushallituksen sivuilta OPS2014.

Eri lukujen paikalliset osuudet on kirjoitettu tummennetulla.